Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM467 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

1- Endüstriyel kumanda kavramlarını anlamak ve onları endüstriyel üretimde karşılaşılan sorunların çözümünde kullanmak 2- Endüstriyel uygulamaların gerçeklenmesi konusunda deneyim kazanmak 3- İleri programlanabilir mantık denetleyici uygulamaları konusunda deneyim kazandırmak 3- Türkçe bilimsel rapor hazırlama deneyimi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Cengiz TEPE

Ön Koşul Dersleri

Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PLC ile Endüstriyel Otomasyon / Salman Kurtulan, PLC PROGRALAMA VE S7 1200 / Yavuz EMİNOĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

PLC ile sıvı seviye, akış ve sıcaklık PID denetimi, encoder okuma ve hızlı sayıcı uygulamaları, AC motor denetimi, DC motor denetimi, adım motor Denetimi, servo motor denetimi, sensör uygulamaları, elektriksel konveyör band ve magazin sistemi denetimi, pönomatik konveyör band ve magazin sistemi denetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 8 4 32
21 Rapor Sunma 8 4 32
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (Siemens S7 1200) Temel mantık, aritmetik, karşılaştırma, zamanlayıcı ve sayıcılar End_Kontr_Sist_01.pdf
2 Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (ABB 554 eco) Temel mantık, aritmetik, karşılaştırma, zamanlayıcı ve sayıcılar End_Kontr_Sist_02.pdf
3 PLC ile sıvı seviye, akış ve sıcaklık PID denetimi End_Kontr_Sist_03.pdf
4 Encoder okuma ve hızlı sayıcı uygulamaları End_Kontr_Sist_04.pdf
5 AC motor denetimi End_Kontr_Sist_05.pdf
6 DC motor denetimi End_Kontr_Sist_06.pdf
7 Adım motor denetimi End_Kontr_Sist_07.pdf
8 Servo motor denetimi End_Kontr_Sist_08.pdf
9 Arasınav
10 Sensör uygulamaları End_Kontr_Sist_10.pdf
11 Elektriksel konveyör band ve magazin sistemi denetimi End_Kontr_Sist_11.pdf
12 Elektriksel konveyör band ve magazin sistemi denetimi End_Kontr_Sist_12.pdf
13 Pnömatik konveyör band ve magazin sistemi denetimi End_Kontr_Sist_13.pdf
14 Pnömatik konveyör band ve magazin sistemi denetimi End_Kontr_Sist_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529128 Endüstriyel Otomasyon Mühendisliği kavramını anlar
2 1529129 Teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi anlar
3 1529131 Endüstriyel analog giriş sinyalleri uygulamalarını kavrar
4 1529132 Endüstriyel süreç uygulamalarının çalışmasını,kontrolünü ve PLC ile programlanmasını kavrar
5 1529138 Endüstriyel algılayıcı, dönüştürücü, eyleyici ve elektrik makinelerinin süreç içerisinde kontrol ve kumandasını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5
3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek