Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM455 Sayısal Haberleşme (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Elektrik Elektronik Mühendisliğine temel oluşturmak amacı ile sayısal haberleşmeyi öğrenmek, , sayısal haberleşmede kullanılan örnekleme, Quantalama, PCM ve sayısal modülasyon tekniklerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Seda ÜSTÜN ERCAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Sayısal Haberleşme, Sarp Ertürk ,2005. 2) Sayısal Haberlesme, A.H. Kayran, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, Sistem yayıncılık. 3) Analog ve Sayısal İletişim, Schaum's Outlines, Nobel Yayın Dağıtım. 4) Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım. 5) İletişim Laboratuvarı Deney Kitapçığı

Dersin İçeriği

Sayısal haberleşmenin şu anki durumu ve gelecekten beklentiler, Sayısal haberleşme elemanları, Codec multiplexer ve modem kavramlarına genel bakış, Haberleşme iletim metodları avantajları ve dezavantajları, Örnekleme, Nyquist kriteri, pratik örnekleme yeniden yapılandırma ve sinyal bozulma oranı, Darbe kod modülasyonu ve kod çözülmüş PCM için sinyal gürültü oranı, Band genişliğini düşürme tekniklerine genel bir bakış, delta modulasyonu, Ayrık PCM , alıcı ve verici blok diyagramları, çalışma mantığı, Adaptif DPCM , alıcı ve verici blok diyagramları, sayısal modülasyon yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 13 2 26
22 Proje Hazırlama 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal Haberleşme Sisteminin Temel Yapısı, Sayısal Haberleşme Sisteminin Temel Elemanları, Sayısal Haberleşme Sisteminin Üstün Yanları 1.hafta.pdf
2 Analog/Sayısal Dönüşüm, Örnekleme, Doğal Örnekleme 2.hafta.pdf
3 Kuantalama Nedir? Kuantalama Çeşitleri, Birbiçimli Kuantalayıcılar, Birbiçimli Olmayan Kuantalayıcılar 3.hafta.pdf
4 Darbe Kod Modülüasyonu (PCM) 4.hafta.pdf
5 Sayısal Tabanbant İletimi, Hat Kodlaması 5.hafta.pdf
6 Tek Kutuplu İşaretleşme, Kutuplu İşaretleşme, Faz Kodlanmış İşaretleşme 6.hafta.pdf
7 Çift Kutuplu İşaretleşme, Kod İm Değişimi, Çok Seviyeli İşaretleşme 7.hafta.pdf
8 Tabanbant İşaretlerinin Sezilmesi, AWGN Kanalı İçin En İyi Alıcı Yapısı 8.hafta.pdf
9 Bant Sınırlı Kanalların Özellikleri, Simgelerarası Karışma, Darbe Biçimlendirme 9.hafta.pdf
10 Sayısal Taşıyıcı Modülasyonu, İkili Sayısal Geçişbandı Modülasyonları, İkili Genlik Kaydırmalı Anahtarlama, İkili Frekans Kaydırmalı Anahtarlama, İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama 10.hafta.pptx
11 Çok Seviyeli Geçişbandı Modülasyonları, M-li PSK, M-li FSK, QAM, QPSK 11.hafta.pptx
12 Çoğullama ve Çoklu Erişim, Frekans Bölmeli Çoklu Erişim, Zaman Bölmeli Çoklu Erişim, Kod Bölmeli Çoklu Erişim 12.hafta.pdf
13 Kaynak Kodlama 13.hafta.pdf
14 Kanal Kodlama 14.hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512956 Sayısal haberleşmenin güncel durumunu öğrenmek
2 1556239 Sayısal haberleşme elemanlarını öğrenmek
3 1556250 Örnekleme, Kuantalama ve PCM kodlamayı öğrenmek
4 1556251 Hat kodlamayı öğrenmek
5 1556256 Sayısal Modülasyon Tekniklerini Öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
5 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek