Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM445 Biyomedikal Görüntüleme Teknikleri (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Tıbbi görüntülemedeki temel kavramların ve modern tıbbi görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi. Tıbbi görüntülemede Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili konuların kavranması. Temel anlamda tıbbi görüntü işleme öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selim ARAS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Bushberg, J. T., & Boone, J. M. (2011). The essential physics of medical imaging. Lippincott Williams & Wilkins. 2.Smith, N. B., & Webb, A. (2010). Introduction to medical imaging: physics, engineering and clinical applications. Cambridge university press. 3.Gonzalez R.C. (2010). Digital Image Processing Using MATLAB.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern tıbbi görüntüleme cihazlarının fizik ve mühendislik açısından çalışmasının anlatılması. Tıbbi görüntüleme cihazlarının yerleşim planının belirlenmesi. İş sağlığı açısından cihazların zararlı olabilecek kullanımlarının anlatılması. Temel düzeyde medikal görüntü işleme uygulamasının yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
9 Problem Çözümü 1 25 1
10 Tartışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
54 Ev Ödevi 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294719 Modern tıbbi görüntüleme yöntemlerini, bu görüntüleme yöntemlerinin nasıl yerleştirileceğinin hesabını öğrenir.
2 1294720 Temel düzeyde medikal görüntü işleme uygulamalarını öğrenir.
3 1294721 Modern tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziksel ve matematiksel çalışma analizini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4
2 5 4 5 4
3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek