Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM435 Mikrodalga Dizgeleri (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

mikrodalga frekanslarındaki tasarım, analiz ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Gökalp Clarke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microwave Engineering, 2 nd ed. D. M. Pozar, John Wiley, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

mikrodalga devre analizi, empedans ve admitans parametreleri, hibrit T, filtreler , saçılma parametreleri, mikroşeritler, yönlü kuplörleri, güç bölücüler, sirkülatörler, süzgeç yapıları, yarı iletken mikrodalga elemanlar, osilatörler, yükselteçler, klystron, magnetron, TWT

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 1 10
49 Performans 10 1 10
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrodalga devre analizine giriş. H1_Giris.pdf
2 Empedans, admitans matrisleri, ABCD parametreleri H2_ABCD_Z_Y_mtx.pdf
3 S parametreleri H3_S_matrisi.pdf
4 pasif mikrodalga devre elemanları, zayıflatıcılar, faz kaydırıcılar H4_kuplor.pdf
5 Kuplörler ve bölücüler, Wilkinson güç bölücüler H5_kuplor_4uc.pdf
6 Yönlü kuplörler H6_tek_cift_kip_incele.pdf
7 90 derece hibrit, 180 derece hibrit, sihirli T H7_Wilkinson_bolucu.pdf
8 Feritlerde mikrodalga yayılımı H8_90_180_yol_ver.pdf
9 Ara sınav H9_Ferrit_Elemanlar.pdf
10 Ferit elemanlar H10_FıltrelerA.pdf
11 Mikrodalga filtreler H11_FıltrelerB.pdf
12 Mikrodalga tüpleri H12_Magnetron_Klystron vb.pdf
13 yarı iletken mikrodalga elemanlar H13_Mikro Dalga Yükselteçler.pdf
14 yarı iletken mikrodalga elemanlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178493 Mikrodalga frekanslardaki problemler ve çözümler
2 1171634 Pasif mikrodalga devre elemanları
3 1170597 mikroşerit hat yapıları, kuplajlı hatlar ve güç bölücüler
4 1191796 mikrodalga rezonatörleri
5 1168782 periyodik yapılar ve süzgeçler
6 1293375 yarı iletken elemanlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi