Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM435 Mikrodalga Dizgeleri (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

mikrodalga frekanslarındaki tasarım, analiz ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Gökalp Clarke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microwave Engineering, 2 nd ed. D. M. Pozar, John Wiley, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

mikrodalga devre analizi, empedans ve admitans parametreleri, hibrit T, filtreler , saçılma parametreleri, mikroşeritler, yönlü kuplörleri, güç bölücüler, sirkülatörler, süzgeç yapıları, yarı iletken mikrodalga elemanlar, osilatörler, yükselteçler, klystron, magnetron, TWT

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 2 8
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 2 20
49 Performans 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrodalga devre analizine giriş. H1_Giris.pdf
2 Empedans, admitans matrisleri, ABCD parametreleri H2_ABCD_Z_Y_mtx.pdf
3 S parametreleri H3_S_matrisi.pdf
4 pasif mikrodalga devre elemanları, zayıflatıcılar, faz kaydırıcılar H4_kuplor.pdf
5 Kuplörler ve bölücüler, Wilkinson güç bölücüler H5_kuplor_4uc.pdf
6 Yönlü kuplörler H6_tek_cift_kip_incele.pdf
7 90 derece hibrit, 180 derece hibrit, sihirli T H7_Wilkinson_bolucu.pdf
8 Feritlerde mikrodalga yayılımı H8_90_180_yol_ver.pdf
9 Ara sınav H9_Ferrit_Elemanlar.pdf
10 Ferit elemanlar H10_FıltrelerA.pdf
11 Mikrodalga filtreler H11_FıltrelerB.pdf
12 Mikrodalga tüpleri H12_Magnetron_Klystron vb.pdf
13 yarı iletken mikrodalga elemanlar H13_Mikro Dalga Yükselteçler.pdf
14 yarı iletken mikrodalga elemanlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1558229 pasif mikrodalga devre elemanlarını, mikrodalga sistemlerini anlayabilme, sistem parametrelerini yorumlayabilme becerisi
2 1558258 mikrodalga devre elemanları ve sistemleri tasarımı becerisi edinme
3 1558293 mikrodalga alanında gelişmeleri izleyebilme, gerekli değişimleri yapabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2
2 5 5 5 1 4 3 1 4 3 2 4 2 4
3 5 3 5 1 5 3 3 5 5 5 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek