Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM475 Yüksek Gerilim Tekniği (TS 7) 927003 4 7 6

Dersin Amacı

1. Yüksek gerilime gereksinimin nedenlerini öğretmek, problemlerini, uygulamalarını tanıtmak 2. YG aygıtı tasarımı ve analizi açısından analitik, sayısal ve deneysel statik alan hesabı yöntemlerini tanıtmak, boşalma olayları bakımından değerlendirmeyi vermek, 3. Gaz, katı ve sıvılarda elektriksel boşalmanın temellerini, türlerini, özelliklerini öğretmek, 4. Aşırı gerilimlerin kaynaklarını ve onlardan korunmanın temellerini vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Okan Özgönenel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Özkaya, Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul 2008 1. E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, Pergamon Press, Oxford, 2000. 2. M. S. Naidu, V. Kamaraju, High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 2004. 3. M. Abdel-Salam, H. Anis, A. El Morshedy, R. Radwan, High Voltage Engineering: Theory and Practice, Marcel Dekker, New York, 2000. 4. M. Khalifa, High Voltage Engineering, Theory and Practice, Marcel Dekker, New York, 1990. 5. H. M. Ryan, High Voltage Engineering and Testing, Peter Peregrinus Ltd., London, 2001. 6. C. L. Wadhwa, High Voltage Engineering, New Age Int. Ltd., New Delhi, 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrostatik alanlar: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı, çok tabakalı elektrot sistemleri, konform dönüşüm, elektrostatik alan hesabı için sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: gazlarda boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri; korona, yıldırım ve yüzeysel boşalmalar); katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı gerilimlerin kaynağı ve aşırı gerilimlerden korunma hakkında kısa bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
9 Problem Çözümü 5 10 50
24 Seminer 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 YG gereksinim nedenleri. Elektrostatik alanın temel kavramları. Laplace ve Poisson denklemleri.
2 Düzlemsel elektrot sistemleri. Eşmerkezli küresel elektrot sistemleri.
3 Eşeksenli silindirsel elektrot sistemleri.
4 Eşeksenli olmayan silindirsel elektrot sistemleri. Yaklaşık maksimum elektrik alan şiddeti hesabı.
5 Çok tabakalı elektrot sistemleri: Çok tabakalı düzlemsel ve eşeksenli silindirsel sistemler.
6 Ara Sınav #1
7 Düzgün zorlanma ve yüksek gerilim kablo ve geçit izolatörleri uygulamaları. Konform dönüşüm.
8 Elektrostatik alanların sayısal yöntemlerle hesabı.
9 Boşalma olaylarına giriş. İyonizasyon. Düzgün alanda Townsend teorisi. Paschen yasası.
10 Vakumda boşalma olayları. Düzgün ve düzgün olmayan alanda kanal teorisi. Korona.
11 Yüzeysel boşalma. Yıldırım boşalması. Sıvı yalıtkanlarda delinme.
12 Ara Sınav #2
13 Katı yalıtkanlarda delinme: Delinme teorileri, delinmeye etkiyen etkenler. Kısmi boşalmalar.
14 Aşırı gerilim kaynakları ve aşırı gerilimlere karşı koruma hakkında temel bilgiler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513560 Yüksek gerilime gereksinimi, türlerini, uygulamalarını bilmek
2 1513561 Her türlü elektrot sistemi için statik elektrik alanlarının hesabını yapabilmek
3 1513562 Elektrot sistemi, YG aygıtı tasarlayabilmek
4 1513563 Boşalma olaylarını anlamak, ayırt etmek, önlemek ve kullanmak
5 1513564 Aşırı gerilimlerin nedenlerini, önlemlerini bilmek
6 1513565 Yalıtım koordinasyonu kavramını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek