Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM502 Sanayi Uygulaması (TS 8) 927003 4 8 18

Dersin Amacı

Sanayi Uygulama Programının (SUP) amacı, lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi uygulama alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Tüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

1,2,3,4,5,6,7. dönem tüm dersleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili tüm kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yapılmış olacak

Dersin İçeriği

Sektörde Elektrik Elektronik Mühendisi olarak çalışıp deneyim kazanmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
9 Problem Çözümü 1 14 1
17 Alan Çalışması 1 14 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 14 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 14 1
29 Bireysel Çalışma 1 15 1
49 Performans 1 14 1
2 Final Sınavı 1 10 1
36 Rapor 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 10 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
9 Problem Çözümü 14 10 140
17 Alan Çalışması 14 8 112
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 10 5 50
21 Rapor Sunma 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
24 Seminer 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
36 Rapor 10 5 50
48 Sözlü Sınav 1 1 1
49 Performans 11 3 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
2 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
3 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
4 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
5 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
6 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
7 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
8 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
9 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
10 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
11 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
12 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
13 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması
14 Öğrencinin çalıştığı şirkete bağlı olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapması, problem çözmesi, rapor hazırlaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1565388 Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili uygulama yapmak
2 1565394 Elektrik Elektronik Mühendisliği yaparken karşılaşabilecek problemleri çözmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek