Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM460 Biyomedikal Enstrumantasyon (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Fİzyolojik ölçümler için medikal enstrümantasyon kavramının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selim ARAS

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Medical Instrumentation Application and Design. John G. Webster

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ölçmede temel kavramlar. Sensörler ve dönüştürücüler. Yükselteçler. Elektrotlar, biyopotansiyel yükseltme. Basınç ve ses, akış ve hacim, solunum sistemi ölçümü. Kimyasal biyosensörler. Ölçmede elektriksel güvenlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 3 9
10 Tartışma 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomedikal enstrümentasyona giriş
2 Sensörler
3 Yükseltme ve sinyal işleme
4 Biyopotansiyel
5 Elektrot çeşitleri
6 Biyopotansiyel Yükseltme
7 Basınç ve ses
8 Akış ve hacim
9 Solunum sistemi ölçümü
10 Kimyasal biyosensör
11 Klinik Lab. ölçümü
12 Elektriksel güvenlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307747 İnsan vücudunda sinyallerin nasıl üretildiğinin fizyolojisini anlamak
2 1307763 Biyomedikal alanda kullanılan sensörler ve dönüştürücüleri kavramak
3 1307765 Biyosinyallerde amaca uygun filtreleme yapmak
4 1307769 Biyosinyal yükselteç çeşitlerini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 5 3 4 3
3 5 3 5 3
4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek