Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM430 Anten ve Propagasyon (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Anten Kuramı ve teknolojilerine ilişkin temel bilgilerin kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W. L. Stutzman, G.A.Thiele, Antenna Theory and Design, 2nd Ed., John Wiley & Sons, 1998. 2. H. E. Bayrakçı, Antenlerin Teorisi ve Tekniği, Güneş Kitabevi, 1992. 3. C.A. Balanis, Antenna Theory – Analysis and Design, 2nd Ed., John Wiley & Sons,1997. 4. R. E. Collin, Antennas and Radiowave Propagation, 4th Ed., McGraw Hill, 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Anten Parametreleri, Işıma İntegralleri, Doğrusal Çubuk Antenler, Halka Antenler, Anten Dizileri, Geniş Bantlı Antenler, Açıklık Antenler, Horn Antenler, Mikroşerit Antenler, Yansıtıcı Antenler, Radyo Dalgalarının Yayılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
21 Rapor Sunma 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 1 10
23 Proje Sunma 5 1 5
49 Performans 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antenlerde ışıma mekanizması ve anten kavramı.
2 Antenlerin Teorisi. Basit olarak ışıma yapan anten modeli.
3 Antenlerin temel parametreleri: Giriş empedansı, Duran dalga oranı (SWR), Anten uyumluluk katsayısı.
4 Işıma diyagramları, Işıma gücü ve direnci, Antenden dağılan ortalama güç.
5 Anten verimi, yönelticiliği ve kazancı, yarım güç demet genişliği.
6 Anten faktörü, polarizasyon.
7 Antenlerin eşdeğer devreleri: Verici ve alıcı anten eşdeğer devreleri.
8 Verici ve alıcı anten eşdeğer devreleri ve uygulamaları.
9 Ara sınav
10 Friis iletim ve Radar menzil denklemleri ve bunlara ilişkin problemler.
11 Dualite teoremi. Antenler için karşıtlık ve tepki teoremleri.
12 Anten Çeşitleri: Rezonans antenler.
13 Geniş bantlı antenler.
14 Frekanstan bağımsız antenler. Açıklık, horn, spiral antenler. Reflektör tipi antenler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84887 1189250 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri antenler ve anten sistemleri alanındaki mühendislik problemlerinin modellenmesinde ve çözümünde uygulayabilme
84888 1168446 Antenler ve anten sistemleri alanında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi