Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM478 Dağıtım Sistemleri (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Enerji Dağıtım Şebekelerinin Yapısı, Planlaması, Tasarımı ve İşletilmesi Konularında Elektrik Mühendisliği Formasyonuna Katkı Sağlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Okan Özgönenel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Alperöz N., “Elektrik Enerjisi Dağıtımı”, Nesil Matbaacılık Ve Yayıncılık, 1987. • Bayliss C.R., Hardy B.J., “Transmission and Distribution Electrical Engineering”, Newnes, 2012. • Gönen T., “Electric Power Distribution System Engineering”, McGraw-Hill, 2007. • Pansini Anthony J., "Guide To Electrical Power Distribution Systems", The Fairmont Press, Inc., 2005. • Uçku K, "Elektrikle Enerji Dağıtımı Ve Projesi 1, 2", 1974.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji Dağıtımı, Enerji Dağıtım Şebeke Tipleri, Yük Karakteristikleri, Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları, Dallı Şebekeler, Ağ Şebekeler, Yeraltı Kabloları ve Isı Tahkiki Kriteri, Kısa Devreler, Baralar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dağıtım Şebekeleri.
2 Dağıtım Şebekeleri.
3 Yük Karakteristikleri.
4 Yük Karakteristikleri.
5 Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları 1.
6 Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları 2. Problemler.
7 Gerilim Düşümü ve Güç Kayıpları 3. Problemler.
8 Dallı Şebekeler 1.
9 Dallı Şebekeler 2. Problemler.
10 Ara sınav
11 Ağ Şebekeler 1.
12 Ağ Şebekeler 2. Problemler.
13 Ağ Şebekeler 3. Problemler.
14 Yeraltı Kabloları 1. Yeraltı Kabloları 2. Problemler.
15 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98264 1182245 Enerji Dağıtımı konusunda mesleki bilgi ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
98265 1190247 Pratik uygulama becerisi güçlü, bilgi ve becerisini sürekli yenileyerek konusunda araştırma, analiz ve sentez yapabilme.
98266 1157211 Uygulamalar İçin gerekli araçları seçip kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi