Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM474 Enerji Sist.Koruma (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sisteminde koruma kavramının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Okan Özgönenel

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Digital Protection and Signaling’, IEE Publications, ISBN 0 85296838 8, London,1995 2. W A Elmore, ‘Pilot Protective Relaying’, ABB Automation USA 2000. 3. A.G. Phadke and S. H. Horwitz, "Power Systems Relaying", Research Studies Press Ltd. Somerset, England , 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrik güç sistemlerinin korunmasına giriş. Temel koruma yöntemleri ve uygulamaları. Sayısal röleler için işaret koşullandırma. Dijital Röle donanımı. Dijital koruma için işaret işleme. Sayısal koruma ve arıza yeri algoritmaları. Dijital koruma sistemleri yazılımı. Koruma için sayısal veri iletişimi. Koruma sinyalizasyonu. Pilot koruma. Tümleştirilmiş koruma ve kontrol sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 10 12 120
24 Seminer 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koruma sistemlerine giriş. 1. Hafta.pdf
2 Sigorta ve röle destekli koruma sistemleri 2. Hafta.pdf
3 Temel koruma yöntemleri 3. Hafta.pdf
4 Uygulama: Dağıtım şebekeleri için koruma sistemleri tasarımı 4. Hafta.pdf
5 Uygulama: İletim hatları için koruma sistemleri tasarımı. 5. Hafta.pdf
6 Ara Sınav #1 6. Hafta.pdf
7 Sürekli ve ayrık işaretler. Örnekleme teoremi. 7. Hafta.pdf
8 Dijital filtreler. Ara Sınav 1 8. Hafta.pdf
9 Dijital röle donanımı ve koruma sistemleri yazılımı. 9. Hafta.pdf
10 Dijital koruma ve arıza yeri bulma algoritmaları 10. Hafta.pdf
11 Ara Sınav #2 11. Hafta.pdf
12 Faz ve yön karşılaştırmalı pilot (klavuz) koruma. 12. Hafta.pdf
13 Uygulama: Hatları için pilot koruma sistemi tasarımı 13. Hafta.pdf
14 Tümleştirilmiş koruma ve kontrol. 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295618 Güç sistemi elemanları ile ilgili bilgi sahibi olma
2 1295619 Koruma rölelerinin yapılarını, çalışma prensiplerini ve çeşitlerini öğrenebilme yeteneği kazanma
3 1295620 Koruma rölesi tasarlayabilme yeteneği kazanma
4 1295621 Elektrik tesisleri projeleri için röle koordinasyon hesaplarını yapabilme yeteneği kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1
3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1
4 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek