Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM472 Enerji Sistemleri-II (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Enerji sistemlerinde admitans ve empedans matrislerinin oluşturabilmesi, yük akışı kavramı ve yük akışı çözümlemelerinin yapılabilmesi, senkron generatör eşdeğer devre ve fazör diyagramlarının öğrenilmesi. Enerji sistemlerinde oluşabilecek arıza durumlarını analiz edebilme becerisinin kazandırılması, simetrili bileşenler ve simetrili bilşen devreleriyle hesaplamalar yapabilme. Enerji sistemlerinde kararlılık kavramı ve kararlılık incelemelerini yapabilme becerisi kazanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Cenk GEZEGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Glover, J. D., Sarma, M.,"Power System Analysis and Design" 2. Grainger, J. J., Stevenson, W. D., "Power System Analysis"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji sistemlerinde admitans ve empedans matrislerinin oluşturabilmesi, yük akışı kavramı ve yük akışı çözümlemelerinin yapılabilmesi, senkron generatör eşdeğer devre ve fazör diyagramlarının öğrenilmesi. Enerji sistemlerinde oluşabilecek arıza durumlarını analiz edebilme becerisinin kazandırılması, simetrili bileşenler ve simetrili bilşen devreleriyle hesaplamalar yapabilme. Enerji sistemlerinde kararlılık kavramı ve kararlılık incelemelerini yapabilme becerisi kazanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 12 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bara Empedans ve admittans matrislerinin oluşturulması 1. Hafta.pdf
2 Yük akışı inceleme yöntemleri 2. Hafta.pdf
https://www.electrical4u.com/load-flow-or-power-flow-analysis/
3 Gauss-Seidel ve Newton-Raphson iterasyon yöntemleri https://sayfam.btu.edu.tr/upload/dosyalar/1427102727BOLUM%204-%20LINEER%20OLMAYAN%20DENKLEMLERIN%20COZUMU.pdf
4 Gauss-Seidel ve Newton-Raphson yöntemleriyle yük akışı problemlerinin çözümlenmesi, yük akışı problemlerinin çözümünde kullanılan diğer yöntemler, DA yük akışı https://sayfam.btu.edu.tr/upload/dosyalar/1427102727BOLUM%204-%20LINEER%20OLMAYAN%20DENKLEMLERIN%20COZUMU.pdf
5 Gauss-Seidel ve Newton-Raphson yöntemleriyle yük akışı problemlerinin çözümlenmesi, yük akışı problemlerinin çözümünde kullanılan diğer yöntemler, DA yük akışı -devam 5. Hafta.pdf
https://www.eecs.wsu.edu/~ee521/Material/20121105%20midterm2/Problem4/01_LoadFlow_R1.pdf
6 Ara Sınav #1 Senkron makinalar, eşdeğer devreleri, fazör diyagramları Enerji sistemlerinin dinamiği, etkin-tepkin güç sıklı-gerilim arasındaki ilişkiler http://tbmyoelektrik.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/tbmyoelektrik/dosyalar/dosya_ve_belgeler/10.hafta_senkron_makineler_yapisi_ve_esdeger_devreleri.pdf
7 Güç sistemlerinde arızalar, genel tanımlar, seri R-L devresinde geçici olayların incelenmesi 7. Hafta.pdf
8 Arızaların tesbiti, alınması gereken önlemler ve arızaların giderilmesi https://circuitglobe.com/types-of-faults-in-power-system.html
9 Ara Sınav #2
10 Simetrili bileşenler ve enerji sistemlerinde simetrili bilşene modelleri 10. Hafta_1.pdf
10. Hafta_2.pdf
11 Enerji sistemlerinde simetrik olmayan arızalar (faz-toprak, faz-faz, iki faz toprak kısa devresi, bir yada iki fazın açık devre olması) https://www.chegg.com/homework-help/definitions/unsymmetrical-faults-and-symmetrical-components-4
12 Enerji sistemlerinde simetrik olmayan arızalar (faz-toprak, faz-faz, iki faz toprak kısa devresi, bir yada iki fazın açık devre olması) -devam https://www.slideshare.net/erramansaini1947/unsymmetrical-faults-in-power-system
13 Enerji sistemlerinde sürekli durum kararlılığı ve eşit alan ilkesinin uygulanması, Geçici kararlılık ve salınım denkleminin çözümü https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/108104051/chapter_9/9_1.html
14 Güç sistemlerinin denetimi, Enerji sistemlerinin ekonomik işletilmesi https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/108104051/chapter_9/9_1.html
15 Teknik Gezi 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513570 Enerji sistemlerinde kararlılık sorunu ve kararlılık analizi çeşitleri hakkında bilgi edinmek
2 1513571 Uyarma ve hız kontrol sistemleri ile birlikte senkron makine için bilgisayar modellerini elde edebilmek
3 1513572 Geçici hal kararlılık analizi yapabilmek
4 1513573 Dinamik ve sürekli hal kararlılık analizi yapabilmek
5 1513574 Fazör diyagram yardımıyla senkron makinenin sürekli hal çalışma koşullarını belirleyebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1
4 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
5 1 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek