Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM438 İletişim Ağları (TS 8) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Özellikle sayısal sistemlerin ağırlıklı olduğu iletişim sistemlerinde oluşan ağlar, yapıları ve işlevleri üzerine mühendislik kavramlarını oluşturmak ve geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap Karagöl

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri Dr. Rifat Çölkesen/ Prof. Dr. Bülent Örencik B. Demir Öner, Bilgisayar ağları : mimarisi, veri iletişimi hizmetleri ve ağ aygıtları, Papatya, İst. Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, Prentice-Hall, NJ. Fred Halsall., Data communications, computer networks, and open systems, Addison-Wesley Pub. Co.,Mass

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal iletişim sistemlerinin ve bilgisayar ağlarının yapısını, bilgisayar ağları ve iletişim protokolleri anlatmak. Temel bilgisayar ağ mimarilerini anlayıp, aği sistemlerinin tasarımında seçebilecekleri teknolojileri belirleyici bilgileri kazandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 10 20
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağlar Donanım ve yazılım
2 Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağlar Donanım ve yazılım
3 İletişim Hizmetleri ve örnek uygulamalar
4 Fiziksel Katman, Kablolar, Taşıma standartları, ISDN ve ATM'nin fiziksel katmanı
5 Hücresel Radyo ve uydular, Fiziksel katman Ağ donanımları
6 Veri bağlantı katmanı ve protokoller
7 Köprüler ve anahtarlar, Yüksek hızlı ağlar
8 Ağ Katmanı, Ağ katmanı protokolleri, yönlendiriciler
9 Arasınav
10 Yönlendirme Protokolleri
11 Taşıma katmanı, Giriş ve Taşıma katmanı protokolleri
12 Oturum, Sunum ve uygulama katmanları, protokoller ve uygulamalar
13 Alan Adı Sistemi (DNS), Giriş ve mimari
14 Ağ yönetimi ve Ağ güvenliği, hedefleri ve mimarisi
15 Yarıyılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi