Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS408 Mühendislik Ekonomisi (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu ders mühendislik eğitimi alan bölümlerde mühendislik ekonomisi eğitimini vererek, öğrencilerin ekonomik üretime katkı sağlamalarını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Işık, A., Mühendislik Ekonomisi, DÜ Müh. Fak. Endüstri Müh. Böl., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mühendislik ekonomisinin amaçları, mühendislik ekonomisinin temel kavramları, mühendislik ekonomisinde zamanın etkisi, ekonomik analiz parametreleri, mühendislik işlemlerinin planlamasında zamanın etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mühendislik ekonomisinin konusu ve tanımlar MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 01.pdf
2 Ekonomideki karar alma süreci ve mühendislikteki uygulamaları(fizibilite,planlama,geliştirme) MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 02.pdf
3 Fırsat maliyeti(alternatif maliyet)analizi MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 03.pdf
4 Dünya ekonomisi(AB,Oecd,Nato,lafta,Efta vb.)ve Türkiye'nin rekabet analizi MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 04.pdf
5 Piyasa,arz,talep ve talep tahminleri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 05.pdf
6 Faiz olgusu ve akış dizileri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 06.pdf
7 Fiyatlar genel seviyesi ölçümü (enflasyon,deflasyon) MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 07.pdf
8 Anti enflasyonist ve anti deflasyonist politikalar,yatırım projeleri üzerindeki etkileri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 08.pdf
9 Paranındış değerindeki değişimin (develüasyon,revalüasyon),yatırım projeleri üzerindeki etkileri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 09.pdf
10 Arasınav
11 Finansal analiz ve piyasa değerlendirmeleri MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 10.pdf
12 Verimlilik ve ekonomik büyüme analizleri Kısa Sınav MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 11.pdf
13 Yatırım projelerini etkileyen unsurlar MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 12.pdf
14 Üretim maliyetleri ve kar-zarar analiz MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443990 Birçok değerlendirme kriterini kullanarak bir projenin ekonomik ve finansal olarak değerlendirilmesini sağlayabilecek.
2 1444026 Proje planlama ve kontrol prensiplerine başvuru kabiliyetini sergileyebilecek
3 1444054 Raporlama, planlama ve değerlendirme aşamalarından oluşan projenin hayat boyu maliyetinin temel ilkelerini benimseyebilecek.
4 1444062 Alternatif tasarım çözümlerinin fizibilitesini ekonomik ve sosyal bakış açısı ile analiz edebilecek.
5 1444076 Bir proje için finansal kontrol mekanizmasını uygulama kabiliyetini gösterebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 3
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3
3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek