Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS462 Zemin İncelemesi (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin araziden numune alınması, bir yapı için tam bir zemin incelemesinin yapılması, zeminlerin taşıma gücünün belirlenmesi ve zemin etüt raporlarının yazılması konularında detaylı bilgiye sahip olmaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Mustafa Aytekin " Deneysel Zemin Mekaniği" 2. Prof.Dr. Osman SİVRİKAYA, "Arazi Deneyleri ve Geoteknik Tasarımda Kullanımları" 3. Prof. Dr. A.Orhan EROL, “ Geoteknik Mühendisliğinde Saha Deneyleri”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, zeminlerden numune alınması, zemin inceleme derinliği, zemin inceleme yöntemleri(Arazi ve Laboratuar Deneyleri), zeminlerin emin taşıma gücünün belirlenmesi, zemin etüt raporlarının hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
13 Deney 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel billgiler (Zeminlerin özellikleri) zemin incelenmesi h1-6 .pdf
2 Zeminlerden numune alınması zemin incelenmesi h1-6 .pdf
3 Zeminlerden numune alınması (Devam) zemin incelenmesi h1-6 .pdf
4 Zemin İnceleme derinliğinin belirlenmesi zemin incelenmesi h1-6 .pdf
5 Zemin İnceleme yöntemleri zemin incelenmesi h1-6 .pdf
6 Zemin İnceleme yöntemleri (Devam) zemin incelenmesi h1-6 .pdf
7 Zemin İnceleme yöntemleri (Arazi Deneyleri) zemin incelenmesi h7 8 9 .pdf
8 Zemin İnceleme yöntemleri (Arazi Deneyleri) zemin incelenmesi h7 8 9 .pdf
9 Zemin İnceleme yöntemleri (Arazi Deneyleri) zemin incelenmesi h7 8 9 .pdf
10 Ara Sınav
11 Zemin İnceleme yöntemleri (Jeofizik yöntemler) zemin incelenmesi h11.pdf
12 Zemin İnceleme yöntemleri (Laboratuar Deneyleri) zemin incelenmesi h12.pdf
13 Terzaghi taşıma gücü teorisi zemin incelemesi h13 14.pdf
14 Zeminlerin emin taşıma gücünün belirlenmesi zemin incelemesi h13 14.pdf
15 Zemin etüt raporlarının hazırlanması zemin incelenmesi h15.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479650 Arazide zeminlerden örselenmiş ve örselenmemiş numune alınması öğrenebileceklerdir.
2 1479651 Zemin incelemesi hakkında tam bilgi sahibi olabilecek.
3 1479652 Zeminlerin (temellerin) taşıma gücü hakkında tam bilgi sahibi olabilecek.
4 1479653 Zemin etüt raporlarının yazılması hakkında bilgi sahibi olunacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek