Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS470 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi (TS_8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

1. Bu ders öğrencilere sonlu elemanlar metodunun esas prensiplerini 2. Bu metot temelinde yazılım özelliklerini 3. Mevcut paket programlarla inşaat mühendisliği yapılarının analizi boyutlandırılması ve tasarımı uygulamalarını verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade A.A., Structural Analysis: Classical Methods and Application ,Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık , (First edition 1997) Second edition, 2004,Third edition 2018 p.424. (ISBN 978-605-320-931-7).

Dersin İçeriği

Sonlu Elemanlar metodunun(SEM) temel ilkeleri, yazılımı ve uygulama özellikleri ve örnekleri, paket programlarla inşaat mühendisliği yapılarının analizi ve tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sonlu Elemanlar metodunun temel ilkeleri BDYA.pptx
2 Sonlu Elemanlar metodunun yazılımlarının temel ilkeleri BDYA.pptx
3 Sonlu Elemanlar metodunun yazılımlarına giriş BDYA.pptx
4 Sonlu elemanlar metodu ile yapı analizi programının yazılım algoritması ve düzlem çubuk sistemi örneğinde uygulama örnekleri BDYA.pptx
5 Sonlu elemanlar yazılımı ile çubuk sisteminin analizi BDYA.pptx
6 Sonlu elemanlar yazılımı ile düzlem çerçeve sisteminin analizi BDYA.pptx
7 Sonlu elemanlar yazılımı ile düzlem çerçeve sisteminin analizi BDYA.pptx
8 Kafes, düzlem çerçeve ve kafes karma sistemiminin sonlu elemanlar metodu ile analiz programının yazılım ve uygulama örnekleri; BDYA.pptx
9 Kafes, düzlem çerçeve ve kafes karma sistemiminin sonlu elemanlar metodu ile analiz programının yazılım ve uygulama örnekleri BDYA.pptx
10 Ara sınav BDYA.pptx
11 Tek taraflı çalışan(kablo)elemanlı sistemlerin sonlu elemanlarla modellenmesi örnekleri BDYA.pptx
12 Uzay çubuk sistemlerin SEM ile analizi BDYA.pptx
13 Örnek yapı sistemlerinin analiz ve incelenmesi BDYA.pptx
14 Örnek yapı sistemlerinin analiz ve incelenmesi BDYA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513264 Mühendislik problemlerinin sonlu elemanlar metodu (SEM) ile analizi bilgi ve becerisini kazanır.
2 1513265 SEM ile inşaat mühendisliği yapılarının bilgisayar programı yazılımı bilgi ve becerisini kazanır.
3 1513266 SEM temelinde yazılmış mevcut sistem analizi, boyutlandırılması, tasarımı paket programları bilgisi, kullanma özellikleri becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek