Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS472 Trafik Mühendisliği (TS_8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Kentiçi yollardaki trafik akımlarının analizi ve çeşitli tip kavşaklardaki sorunların belirlenmesi ve çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Trafik Ders Notları (yayınlanmamış), Dr. Mustafa Sinan Yardım, 2010. Trafik Tekniği, Kemal Kutlu, 1993, İstanbul. Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Argun Tunç, 2003, Ankara. Trafik Mühendisliği, Muhittin Özdirim, 1994, Ankara. Traffic Engineering Handbook, James Pline, ITE Traffic Flow Fundamentals, Adolf D. May.

Dersin İçeriği

Giriş; Trafik Akımı ve Öğeleri; Trafik Akımının Ana Bağıntıları; Trafik Akımının İstatistiksel Özellikleri; Trafik Etüdleri ve Değerlendirmeleri; Sayım ve Gözlem Yöntemleri; Anket ve Kestirim Yöntemleri; Kavşaklar; Kaza Noktaları; Kavsak Tasarımındaki Etkenler; Kavşak Türleri ve Kapasiteleri; Sinyalizasyon Yöntemleri; Tek Kavşak Sinyalizasyonu; Eşgüdümlü Sinyalize Ana Yollar; Sinyalize Yol Ağlarının Sınıflandırılması; Trafik İşaretleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 11 3 33
10 Tartışma 2 5 10
16 Alan Gezisi 3 7 21
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, trafik akımı ve öğeleri Trafik Mühendisligi.doc
2 Trafik akımının ana bağıntıları
3 Trafik akımının istatistiksel özellikleri
4 Trafik etüdleri ve değerlendirmeleri
5 Sayım, gözlem, anket ve kestirim yöntemleri
6 Kavşaklar
7 Kavşak türleri ve kapasiteleri
8 Kavsak tasarımındaki etkenler
9 Ara Sınav
10 Sinyalizasyon yöntemleri
11 Tek kavşak sinyalizasyonu
12 Eşgüdümlü sinyalize ana yollar, sinyalize yol ağlarının sınıflandırılması
13 Trafik Kontrol Sistemlerinin Yerinde İncelenmesi
14 Trafik işaretleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295296 Öğrenciler karayolu trafiğinin temel bileşenleri ve kavramlarına ilişkin bilgi edinir.
2 1295297 Öğrenciler kentiçi trafik tesislerinin tasarımıyla ilgili sorunların çözümlerine yönelik mühendislik bilgi ve becerisi edinir.
3 1295298 Öğrenciler kentiçi trafik yönetimine ve kentiçi trafik sorunlarının çözümlerine yönelik mühendislik bilgi ve becerisi edinir.
4 1295299 Öğrenciler kentiçi trafik mühendisliğinin güncel uygulamalarında kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 2 3 3 1 5 2 5 5
2 5 4 1 2 4 3 1 5 2 5 5
3 5 5 1 2 4 3 1 5 2 5 5
4 5 4 1 2 5 3 1 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek