Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS474 Sulama ve Drenaj (TS_8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Sulama mühendisliğinin inşaat mühendisliğindeki öneminin kavratılması, sulama kanallarındaki hidrolik hesaplar, sulama sistem çeşitlerinin irdelenmesi, su alma yapılarından sabit ve hareketli bağlamaların incelenmesi, akedük ve sifon terimlerinin anlaşılması,sulama alanının kurutulması, yağmurlama ve damla sulama sistemleri hakkında fikir sahibi olunması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜLKE KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sulama Mühendisliği S.Turhan Acatay, Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Yayınları, 1996

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sulama sitemlerinde bitkilerin su ihtiyacı, sulama sistemleri, sistemlerin hidrolik hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulamanın tarihçesi, Güneydoğu Anadolu Projesinin Tanıtımı
2 Su kaynaklarının planlanması ve gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin Su potansiyeli
3 Toprak su bitki
4 Tarımsal bitkilerin su ihtiyacının hesaplanması
5 Sulama Metotları
6 Sulama Şebekesi
7 Klasik sulama şebekesi , akedük, ters sifon ve tüneller
8 Sulama alanının kurutulması
9 Kanaletli sulama şebekesi
10 ARASINAV
11 Su alma yapıları; hareketli ve sabit bağlamalar, kapaklar, düşü havuzları, dalgıç perde, gido duvarı, balık geçidi,
12 Su alma yapıları; hareketli ve sabit bağlamalar, kapaklar, düşü havuzları, dalgıç perde, gido duvarı, balık geçidi,
13 Yağmurlama sulama sistemleri
14 Damla sulama sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507462 Sulama mühendisliğinin inşaat mühendisliği açısından öneminin kavranması
2 1507463 Sulama projelerindeki hidrolik hesapların anlaşılması
3 1507464 Sulama sistemleri arasında en ekonomik çözüme karar verilmesi
4 1507465 Küresel iklim değişikliği çerçevesinde sulamanın öneminin anlaşılması
5 1507466 Sulama sistemlerinde yenilikçi çözümlerin tartışılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2
3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3
4 4 4 3 3 4 2 2 4 2 4 3
5 4 4 3 3 4 2 2 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek