Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS424 Yap. Onarım ve Güçlendirilmesine Giriş (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Yapıların yükler ve etkiler altında fiziksel davranış modelleri ve çatlak-hasar gelişimleriyle ilgili mühendis kavrayışını artırmak, Yapıların Onarım ve Güçlendirme Nedenleri, Onarım ve Güçlendirmede Kullanılan Malzemeler ve Kullanım Teknikleri, Betonarme Mantolama, CFRP, Çelik profil ve levha takviyeleri, donatı detaylandırmaları ve onarım güçlendirmenin etkinliği hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme, İnş.Y.Müh. Nejat Bayülke, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 1996 2) Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, İnş.Y.Müh. Nejat Bayülke, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Betonarme yapıların ve elemanlarının onarım ve güçlendirilme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 1 39 39
24 Seminer 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Onarım ve güçlendirme kavramı, terimleri, ihtiyaçları, yapılacak ön çalışmalar, hasar saptama işlemleri, çatlakların genel özellikleri yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 1.hafta-1.pdf
yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 1.hafta-2.ppt
2 Taşıyıcı elemanların hasar dereceleri, yapıların denetimi, korozyon hasarları, MKS şiddet cetveli, onarım gerektirmeyen, gerektiren, onarılamaz yapılar, taşıyıcı sistem hasarları yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 2.hafta.ppt
3 Fonksiyonel yapı elemanları hasarı, oturma ve aşırı sehim hasarları, taşıyıcı elemanlarda hasar çeşitleri yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 3.hafta.ppt
4 Kolonların davranışları, kolon, kiriş, birleşim yerleri, perde duvar, bağ kirişi hasar çeşit ve düzeyleri, burulma hasarları yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 4.hafta.ppt
5 Döşeme hasarları, güvenlik kriterleri ve katsayıları, tali kiriş, perde-çerçeveli sistem hasarları, yapıların deprem sırasında davranışları, yapı sünekliliği yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 5.hafta.ppt
6 Çatlakların onarımı, epoksi reçineleri, epoksi ile onarım yöntemleri, epoksi ile onarımda taşıma gücü artışı, mekanik bağlayıcılar, adhezyon ve sürtünmeye etkiyen faktörler, ankrajlama ve kamalama yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 6.hafta.ppt
7 Betonarme kirişlerin onarım ve güçlendirilmesi, kiriş basınç göçmesi, V ve Z demirleri ile boyuna donatı bağlantıları, rijit donatı bağlantıları, ek boyuna donatı ankrajlama türleri, etriyelerle güçlendirme, moment ve kesme kuvveti taşıma gücünü artırmak için uygulanan levha yapıştırma yöntemleri, mevcut kirişin 1 ve 2 tarafından güçlendirilmesi, bir ve dört tarafından mantolama yöntem, çeşit ve detayları yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 7.hafta.ppt
8 Kiriş-kolon birleşimlerinin onarım ve güçlendirilmesi, yerel onarımlar, sadece düğümün mantolanmasının, kolonlar ve kirişlerle beraber mantolanmasının ve köşe düğümün mantolanmasının detayları, kolonların onarım ve güçlendirilmesi, çiroz etriyelerle eski ve yeni betonun kaynaştırılması, kolon ek boyuna donatı ankrajlama ve eski donatıyla birlikte çalıştırma yöntem, çeşit ve detayları, etriyeler ve çelik hasırlar, kesme, eğilme ve eksenel yük kapasitesini artırmaya yönelik mantolama türleri, mafsallaşmış kolon uçlarının onarımı, kanat ekleyerek güçlendirme ve etkilik- davranış eğrileri, çelik kafesle- lamalarla güçlendirme yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 8.hafta.ppt
9 Perdelerin onarımı ve perdelerle güçlendirme, donatılı ve donatısız yığma duvarlarla doldurma, yerinde dökme perde duvarla dolgu, kirişlere bağlanmış perde duvarlarla güçlendirme, hazır panoların kolon-kirişlere bağlantı ayrıntıları, perdelerin çerçevelerle birlikte çalışmasına yönelik ayrıntılar, çerçeve açıklığına kaynaklı/ blonlu diyagonel çelik elemanlar konulması, pencereleri kapamayan diyagonel yerleştirme, çelik çerçeveden betonarme elemanlara kuvvet aktarma ayrıntıları, eski ve yeni duvar kaynaştırma yöntemleri, değişik çelik diyagonellerle güçlendirmelerin karşılaştırılması yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 9.hafta.ppt
10 ARA SINAV
11 Çerçevelerin perde duvara dönüştürülmesinin yaratacağı sorunlar, eklenen perde donatılarının ve perdenin mevcut elemanlara bağlanma ayrıntıları, eklenen perde duvarın betonlanma yöntemleri, çerçeve yanına perde duvar eklenmesi, temele oturtma ayrıntıları, perde duvarın kalınlaştırılarak güçlendirilmesi, çerçeve açıklığının değişik yöntemlerle doldurulmalarının karşılaştırılması, dış/iç betonarme perde, eksenel/dış merkez betonarme perde eklemeleri, proje uygulamalarından örneklerin incelenmesi yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 11.hafta.ppt
12 Deprem perdelerinin onarım ve güçlendirilmesi, deprem perdelerinin boyutlarının artırılması, kesitinin büyütülmesi, iki yüzünden takviyesi, dolgu bölme duvarları, temel güçlendirme yöntemleri, ayrıntıları, takviye perde duvar ve mantolanmış kolonda sömel takviyesi temel ayrıntıları, güçlendirme perdelerinin yeni temelleri yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 12.hafta.ppt
13 Zemin durumunun incelenmesi, geoteknik etüd, döşemelerin onarım ve güçlendirilmesi, döşeme kalınlığının artırılması, alt veya üstten ekleme, döşeme- deprem perdesi birleşimlerinin güçlendirilmesi, onarım güçlendirme malzemeleri, tamir harçları ile, püskürtme betonla, epoksi reçineleriyle, çelik şeritlerle, lif takviyeli plastik levhalarla, karbon lifleriyle onarım- güçlendirme malzeme çeşit ve özellikleri yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 13.hafta.ppt
14 Reaktif pudra betonu ve sifcon ile onarım- güçlendirme, güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş kirişlerin davranış karşılaştırmaları, yerinde döküm normal beton, rötre telafili veya genleşen çimento, polimerli beton, reçine betonları, püskürtme beton ve düzenekleri, reçineler, harçlar, harç enjeksiyonu ekipman ve düzenekleri, onarım- güçlendirmede dikkat edilecek bazı nokta ve öneriler, onarım-güçlendirme proje ve uygulamalarından örnekler yapıların onarım ve güçlendirmesine giriş 14.hafta.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1155931 Onarım-güçlendirme gereklerinin, hasar oluşum nedenlerinin ve derecelerinin, eski yapı dayanım-dayanıklılıklarının saptanmasına yönelik yöntem ve tekniklerinin kavranılması
2 1162128 Yapı elemanlarının davranış modellerinin kavranılması buna göre onarım-güçlendirme malzeme, yöntem ve tekniklerinin seçilmesi
3 1162651 Kolon, kiriş, perde duvar, döşeme, temel hasarlarının, yığma bina hasarlarının ve onarım-güçlendirme biçimlerinin öğrenilmesi
4 1171612 Çatlak onarım yöntem ve tekniklerinin, eski betonla yeni betonun ve eski donatıyla yeni donatının birlikte çalıştırılması detaylarının kavranılması
5 1172732 Deprem ve oturma hasarlarını analiz edebilme yetisinin kazanılması, Zemin iyileştirme yöntemlerinin, depreme karşı güçlendirme ilkelerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2
3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3
4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3
5 5 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek