Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS426 Prefabrikasyon Yapılar (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere prefabrikasyon yapılar hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sezer, R., 2006, Prefabrik Yapıların Tasarımı Ders Notları, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültersi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya 2. Kaplan, S.A., 1998, Prefabrik Yapıların Hesap Metotları, Bilbeyki Yayınları, İstanbul Ayaydın, Y., 1981, Büyük Açıklıklı Prefabrike Betonarme Yapılar, Birsen Kitabevi Yayınevi, İstanbul 3. Özmen G. Zorbozan M. “Prefabrike Yapı Tasarım Örnekleri” TS9967 A.B.Y.Y.H.Y(Deprem Yönetmeliği -98)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Prefabrik yapı sistemlerinin sınıflandırılması, Prefabrik yapı elemenları, Eleman üretiminde kullanılan malzemeler, Hesaplar için kullanılan yükler, Birleşim bölgeleri, Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları, Elemanların taşıma güçleri, Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları, Çerçeve Sistemler, Pano sistemler, Statik hesaplar, Dinamik hesaplar, Yapı tasarımı ve çözümleme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 35 35
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Prefabrik yapı sistemlerinin sınıflandırılması
3 Prefabrik yapı elemanları
4 Eleman üretiminde kullanılan malzemeler
5 Hesaplar için kullanılan yükler
6 Birleşim bölgeleri
7 Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları
8 Prefabrik yapılarda yatay rijitlik ve mukavemet elemanları
9 Elemanların taşıma güçleri
10 Arasınav
11 Çerçeve Sistemler, Pano sistemler
12 Statik hesaplar
13 Dinamik hesaplar
14 Yapı tasarımı ve çözümleme teknikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184567 Modüler sisteme göre mimari tasarım ilkelerini uygular
2 1187923 Ahşap, betonarme, çelik ve öngerilmeli prefabrik yapı detaylarını öğrenir
3 1190529 Yapıların ve elamanların hesaplamalarını yapar, birleşim detaylarını çizer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3
2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek