Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS440 Heyelanlar (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmalarında heyelanlar ve şev stabilitesi çalışmalarının öneminin kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak Pancar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zemin şevlerinin duyarlılığı, Duncan J.M and Wright S.G. Çeviren Kamil Kayabalı. Gazi kitapevi. 2005. Ankara. Makaleler Basılmamış Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Heyelanların hareketin tipi, hzı ve malzemenin cinsine göre sınıflandırılması. Heyelanlar ve şev yenilmelerinin nedenleri. Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (fiziksel özellikler). Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (mekanik özellikler). Kaya ve zeminlerde yaygın olarak kullanılan yenilme kriterleri. Şev stabilitesi hesaplamalarında kullanılan yöntemler Sonsuz şevlerin stabilitesi, Limit denge yöntemleri ve isveç dilim yöntemi Bishop ve Genelleştirilmiş dilim yöntemi Basit şev stabilitesi modellerinin elle çözümü Şev stabilitesi modellerinin bilgisayar programları ile çözümü Stabilite analizlerinde hassasiyet analizleri Dinamik koşullar etkisi altında stabilite analizleri. Şevlerin stabilizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Heyelanların hareketin tipi, hzı ve malzemenin cinsine göre sınıflandırılması.
2 Heyelanlar ve şev yenilmelerinin nedenleri. heyelanlar sunum 2019.pptx
3 Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (fiziksel özellikler). Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (mekanik özellikler).
4 Kaya ve zeminlerde yaygın olarak kullanılan yenilme kriterleri.
5 Şev stabilitesi hesaplamalarında kullanılan yöntemler
6 Sonsuz şevlerin stabilitesi,
7 Limit denge yöntemleri ve isveç dilim yöntemi
8 Bishop ve Genelleştirilmiş dilim yöntemi
9 Basit şev stabilitesi modellerinin elle çözümü
10 Arasınav
11 Şev stabilitesi modellerinin bilgisayar programları ile çözümü
12 Stabilite analizlerinde hassasiyet analizleri
13 Dinamik koşullar etkisi altında stabilite analizleri.
14 Şevlerin stabilizasyonu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188268 Öğrenciler heyelanlar ve heyelanların önlenmesi hakkında bilgi edinecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek