Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS444 Barajlar (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Barajların dizaynı ve barajı oluşturan elemanların hidrolik hesaplarının irdelenmesi, baraj haznelerinin hacminin hesabı, baraj inşaat aşamalarını öğretmek, Çeşitli tipteki barajların projelendirilmesi ve stabilite tahkikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Turgay PARTAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Design of Small Dams, U.S. Government Printing Office; Third Edition ( November 30, 1987) 2. Mays,W. L. Waterresourceengineering; John WilleyandSons, 2001 3. Su Yapıları, M. Berkün, Birsen Yayınevi, ISBN:978-975-511-490-3 4. Su Kaynakları Mühendisliği, M. Berkün, Birsen Yayınevi, ISBN:975-511-411-X 5. Su Yapıları, Ü. Öziş, DEÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları, No:54

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Barajlar, baraj tipinin seçimi, baraj yerinin seçimi, baraj tipleri, stabilite hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Barajların yapılma nedenleri, dünyada ve Türkiye’de durumun irdelenmesi, barajların çevre ile olan ilişkisi bölüm1.pptx
2 Barajı meydana getiren tesisler, barajların kısımları, barajların sınıflandırılması (büyüklüklerine göre, yapılış amaçlarına göre, yapı türlerine göre), baraj tipleri bölüm1.pptx
3 Baraj tipinin ve baraj yerinin seçimi, bir baraja etki eden kuvvetler, devrilme, kayma tahkikleri Bölüm 1.2 Baraj hazneleri.pptx
4 Baraj hazneleri Bölüm 2 (katı madde hesabı).pptx
5 Baraj haznelerinin faydalı hacim hesabı bölüm 3 (Normal hacim hesabı).pptx
6 Baraj haznelerinin taşkın hacmi hesabı bölüm 3 (Normal hacim hesabı).pptx
7 Dolgu barajlar Dolgu Barajlar.pptx
8 Beton barajlar ve hesapları, silindirle sıkıştırılmış barajlar(RCC) bölüm 3 (Normal hacim hesabı).pptx
9 Beton kemer barajlar (Sabit merkezli, sabit merkez açılı, değişken yarıçap ve değişken merkez açılı) ve hesapları kemer ve RCC barajlar.pptx
10 Arasınav
11 Derivasyon tünelleri,
12 Dipsavak tesisleri kemer ve RCC barajlar.pptx
13 Enerji iletim tesisleri (tüneller, denge bacası) kuvvetler.pptx
14 Dolusavak tesisleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196366 Baraj planlama ve dizaynının temel ilkelerini bilmek
2 1196544 Baraj tipleri hakkında bilgi edinilmesi
3 1197323 Taşkın hacmi hesabını yapabilmek
4 1185736 Barajların stabilite hesaplarının yapılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3
2 3 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3
3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2
4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek