Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS404 Köprüler (TS 8Y) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin görmüş olduğu meslek derslerinin genel bir uygulamasını yapmak, Özel yapı sistemi olan köprüler ile ilgili yönetmelikleri ve köprülerin hesap yöntemlerini vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Celasun H., Betonarme köprüler, Çağlayan Kitabevi, 1974 Xercavins M., Öngerilmeli beton kirişli ve plak köprüler, Yayıncı Çağlayan Kitabevi, 1973

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Köprülerin Sınıflandırılması, Betonarme Köprü Elemanları, Kirişli Betonarme Köprülerin Enkesit, boykesit ve Planları, Çelik Demiryolu Köprülerinde Yükler, Malzeme Karakteristikleri, Karayolları Köprüler Teknik Şartnamesi ve Uygulama Örnekleri, Tesir Çizgileri, Elverişsiz Yüklemeler, Gabari, Çelik Demiryolu Köprüsünde Yapılması Gereken Tahkikler, Genel Gerilme, Stabilite, Burkulma, Deformasyon Tahkikleri, Plak Hesapları için PIGEAUD, WESTERGAARD Yöntemleri, AASHTO’ya göre plak hesabı, Açık Tabliyeli Çelik Demiryolu köprüsü, Enkesit, Boykesit ve planı, Köprü Elemanlarının Tanımı, Travers hesabı, Boylama Hesabı, Enleme Kirişi Hesabı, Konsol Plaklar, Dolu gövdeli Anakiriş Hesabı, Kirişli Köprülerde Anakiriş Hesabı için Yük Dağıtım Yöntemlerine Giriş, COURBON Yöntemi, Courbon Yöntemi ile elverişsiz yüklemelerin elde edilişi, AASHTO yük dağıtım yöntemi, Anakiriş Gövde Levhası Buruşma Hesabı, Yanal Burkulma Hesabı, GUYON-MASSONET Yöntemi, Bağlantı Elemanları, Lase bağlantısı, Yatay rüzgar Bağlantısı, Düşey Rüzgar Bağlantısı, Lase Bağlantısı, Kafes Anakirişler, Elastomer mesnetler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Köprülerin Sınıflandırılması Betonarme Köprüler_.pdf
2 Köprü Tipinin ve Yerinin Seçilmesi Betonarme Köprüler_.pdf
3 Köprü Tipinin ve Yerinin Seçilmesi Betonarme Köprüler_.pdf
4 Köprü Elemanları Betonarme Köprüler_.pdf
5 Köprü Elemanları Betonarme Köprüler_.pdf
6 Betonarme Köprü Döşemeleri Betonarme Köprüler_.pdf
7 Tabliye Kirişleri Betonarme Köprüler_.pdf
8 Tesir Çizgileri Betonarme Köprüler_.pdf
9 Betonarme Karayolu Köprülerinin Ana Kirişleri ve Enlemeleri Betonarme Köprüler_.pdf
10 Arasınav
11 Enine Yük Dağıtım Yöntemleri Betonarme Köprüler_.pdf
12 Enine Yük Dağıtım Yöntemleri Betonarme Köprüler_.pdf
13 Çelik Demiryolu Köprüleri Betonarme Köprüler_.pdf
14 Mesnetler, Kenar ve Orta Ayaklar, Temeller Betonarme Köprüler_.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374821 Standartlara uygun köprü tasarım metotlarını öğrenmek
2 1350474 Köprülerin davranış biçimlerini, köprülere gelen yüklerin değerlerini ve yerleşim biçimlerini, tesir çizgilerinin uygulaması konularında bilgi edinecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek