Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını öğreterek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇAKICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. New york: Oxford University Press. Richards, J. (2006). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Henkel, E. (2005). Hanbook of research in secon language teaching and learning. London: Lawrence Erlbaum. Woolfolk, A. (2001). Educational psychology. America: Ohio State University. Johnson, K. (2001). An introduction to foreign and language learning and teaching. Pearson Education.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirme ilkeleri ve geliştirme sürecinin temel öğeleri kuramsal olarak ele alınır. ELT alanında program geliştirme süreçleri ve modelleri örnekleriyle birlikte tartışma. Yapısal, işlevsel, işlevsel-kavramsal gibi program desenleri ve diğer modern müfredat örneklerinin karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Defining terms. From lesson planning to course planning. Basic terms about curriculum .
2 Factors in lesson planning: review Level, age, students’ needs, L1. Improving lesson planning
3 Types of syllabus: Grammatical, lexical, functional, task-based, product, process, spiral and multi-syllabuses.
4 Lexical Approach, Task Based Learning, PPP, alternatives to PPP, Discovery Learning.
5 Syllabus design and ELT materials
6 Task Based Learning: Theory and practice of TBL. Syllabus design for TBL.
7 Issues in Syllabus Design
8 Negotiated syllabus, double syllabus, mono/multicultural contexts, Content and Language Integrated Learning (CLIL). )
9 Syllabus Design for EFL
10 Ara Sınav
11 Curriculum design for EFL. Advantages and Disadvantages of syllabus models.
12 Planning an ELT course
13 The role of the teacher in curriculum development.
14 Developing a syllabus and assessment for EFL
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124709 1173915 Program geliştirme temel ilkelerini öğrenecekler.
124710 1175419 Dil öğretiminde kullanılacak program türlerini öğrenecekler.
124711 1180759 İngilizce öğretiminde program modellerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenecekler.
124712 1186475 Belirlenmiş kriterlere göre müfredat belirleme ilkelerini öğrenecekler.
124713 1186985 Türk eğitim sisteminde İngilizce öğretiminde uygulanabilecek uygun model ve modelleri bulabilme yöntemini öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek