Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere psikodilbilim alanını ve kapsamını öğretme, alanın tarihsel gelişimini inceletme, dilbilimsel ilkeleri, psikodilbilimsel işleyişi, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, konuşma üretimi ve dil gibi konuları gözden geçirmelerini sağlama, dil ve beyin işleyişi arasındaki ilişkileri değerlendirmelerine yardımcı olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. MÜFİT ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Carroll, David W. 1994. Psychology of Language. California: Brooks/Cole Publishing Company. Cairns, H.S. and Camerman, J. 1986. Psycholinguistics : A Cognitive view of Language . New York : Holt Rinehart and Winston. Slobin, D. I. 1971. Psycholinguistics. Glenview, IL: Scott Foresman. Garman, M. 1990. Psycholinguistics. Cambridge:Cambridge U.P. Berko Gleason, J. & Bernstein Ratner, N. (1993). Psycholinguistics. Harcourt Brace College Publishers. Gernsbacher, M.A.. (1994). Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press. Harley, T. (1995). The psychology of language : from data to theory. Taylor & Francis. Kess, J.F. (199). Psycholinguistics : psychology, linguistics, and the study of natural language. Amsterdam: John Benjamins. Gleitman, L. & Liberman, M. (1995). An Invitation to Cognitive Science V. 1. Language. (Check also under Osherson, Daniel (series editor). MIT Press. Rosenberg, S. (1982). Handbook of applied psycholinguistics: major thrusts of research and theory. Hillsdale NJ: Erlbaum. Titone, R. & Danesi, M. (1985). Applied psycholinguistics: An introduction to the psychology of language learning and teaching. Toronto: University of Toronto Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikodilbilimin tanım ve kapsamı, dilbilimsel ilkeler, psikodilbilimsel işleyiş, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, psikodilbilim bağıntılı yabancı dil öğretim yöntemleri, konuşma üretimi ve dil gibi konuların çalışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji
2 Seslerin algılanması, cümle oluşturma süreci, kelimeler ve anlamları
3 Birinci dil Edinimi ve teorileri
4 Dilin biyolojik temelleri
5 Beyin, dil ve bilişsel gelişim
6 Dil bozuklukları ve Öğrenme güçlükleri
7 İkinci dil edinimi ve ilgili teoriler
8 Bireysel farklılıklar
9 Psikodilbilimsel varsayımlar; algılama , üretme ve dil üretimi
10 Ara sınav
11 Yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının Psikodilbilimsel safhaları
12 Psikodilbilim ve bilgi-süreç yaklaşımı
13 Nerodilbilim
14 Psikodilbilim ve İngilizcenin ikinci dil olarak öğretimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125568 1185557 1. Piskoloji, beyin,dilbilim ve psikodilbilim arasındaki bağıntıyı öğrenecekler
125569 1187734 2. Dil öğretiminde psikodilbilimin yeri ve önemini kavrayacaklar
125570 1197510 3. Birinci ve ikinci dil ediniminde psikodilbilimin rolünü ve etkisini öğreneckeler
125571 1201607 4. Dil bozuklukları ve öğrenme güçlükleri/sorunlarına psikodilbilimsel açıdan bakmayı görecekler
125572 1202426 5. Dilin biyolojik temellerini araştırıp, bu konuda sentez yapma yoluna gidecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek