Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere söylem çözümlemesinde kullanılan dilbilimsel öğeleri tanıtmak; sözlü ve yazılı metinleri bu öğeler açısından çözümletebilmek; farklı kuramsal boyutları, sosyodilbilimsel kuramları ve söylem çözümlemesinde kullanılan yöntemleri tartışmak; bu çözümlemelerden, öğrencilere dil öğretim ortamlarında nasıl yaralanacaklarını tartıştırmak; dil öğrenenlerde söylem yetisinin geliştirmenin önemini kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cook, Guy. 1989. Discourse. Cambridge. Cambridge University Press. Coulthard, Malcolm. ( ed.) 1992. Advances in Discourse Analysis. London: Routledge. Coulthard, Malcolm and Martin Montgomery.( eds) 1981. Studies in Discourse Analysis. London: Routledge. Freeman, Diane-Larsen. 1980. Discourse Analysis in Second Language Research. Rowley: Newbury House Publishers, Inc. Halliday, M.A.K. and R. Hasan. 1989. Language, Context, and Text. Oxford: Oxford University Press. Hatch, Evelyn. 1992. Discourse and Language Education. Cambridge: Cambridge University Press. Johnstone, Barbara. 2008. Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishing. Kocaman, Ahmet. 1996. Söylem Üzerine. Ankara: Hitit Yayınevi. McCarty, Michael. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü söylemlerin dilbilimsel öğeler açısından çözümlenmesi ve dil öğretimine katkısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to the term ‘discourse. Text and discourse.
2 Communication and discourse.
3 Context and shared knowledge.
4 Types of discourse
5 A linguistic approach to discourse: Linguistic elements in discourse. Discourse and grammar
6 Lexical Cohesion
7 Referential cohesion
8 Text-forming devices
9 Rhetorical patterns
10 ARA SINAV
11 Making sense of discourse
12 Discourse analysis as an interdisciplinary approach to language use in social contexts.
13 Samples on discourse analysis .
14 The place and the implication of discourse analysis as an alternative methodological process in language teaching
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124766 1194786 Söylem çözümlemesinde kullanılan dilbilimsel öğeleri öğrenecek.
124767 1196727 Yazılı ve sözlü metinleri dilbilimsel öğeler kullanarak çözümler hale gelebile
124768 1192617 Yazılı ve sözlü metinleri, sosyodilbilimsel bir yaklaşımla çözümler hale gelebilecek
124769 1165822 Dil öğrenende söylem yetisinin geliştirilmesinin önemini kavrayacak
124770 1166153 Dil öğretiminde söylem çözümlemesi sürecinden ve bulgularından yararlanır hale gelecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek