Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını öğreterek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇAKICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. New york: Oxford University Press. Richards, J. (2006). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Henkel, E. (2005). Hanbook of research in secon language teaching and learning. London: Lawrence Erlbaum. Woolfolk, A. (2001). Educational psychology. America: Ohio State University. Johnson, K. (2001). An introduction to foreign and language learning and teaching. Pearson Education.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirme ilkeleri ve geliştirme sürecinin temel öğeleri kuramsal olarak ele alınır. ELT alanında program geliştirme süreçleri ve modelleri örnekleriyle birlikte tartışma. Yapısal, işlevsel, işlevsel-kavramsal gibi program desenleri ve diğer modern müfredat örneklerinin karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Defining terms. From lesson planning to course planning. Basic terms about curriculum .
2 Factors in lesson planning: review Level, age, students’ needs, L1. Improving lesson planning
3 Types of syllabus: Grammatical, lexical, functional, task-based, product, process, spiral and multi-syllabuses.
4 Lexical Approach, Task Based Learning, PPP, alternatives to PPP, Discovery Learning.
5 Syllabus design and ELT materials
6 Task Based Learning: Theory and practice of TBL. Syllabus design for TBL.
7 Issues in Syllabus Design
8 Negotiated syllabus, double syllabus, mono/multicultural contexts, Content and Language Integrated Learning (CLIL). )
9 Syllabus Design for EFL
10 Ara Sınav
11 Curriculum design for EFL. Advantages and Disadvantages of syllabus models.
12 Planning an ELT course
13 The role of the teacher in curriculum development.
14 Developing a syllabus and assessment for EFL
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124714 1414908 Program geliştirme temel ilkelerini öğrenecekler.
124715 1422515 Dil öğretiminde kullanılacak program türlerini öğrenecekler.
124716 1396511 İngilizce öğretiminde program modellerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenecekler.
124717 1406185 Belirlenmiş kriterlere göre müfredat belirleme ilkelerini öğrenecekler.
124718 1408634 Türk eğitim sisteminde İngilizce öğretiminde uygulanabilecek uygun model ve modelleri bulabilme yöntemini öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76032 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 76033 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 76034 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 76036 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 76038 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 76042 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 76041 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 76044 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 76035 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 76037 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 76039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 76040 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 76043 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek