Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501026412010 Dil Öğretimi ve Kültür İne606 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amaci dil ve kültür arasındaki ilişkiyi tartışmak, dil öğretiminde kültürden kaynaklanan sorunların neler olduğunu ve bu sorunların nasıl aşılabileceğini tartışmaktır. Ögrencilere, İngiliz ve Amerikan kültürleri, bunların İngilizceye yansımaları hakkında bilgiler vererek öğrencilerin İngilizceyi değisik ortamlarda rahatça kullabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akarsu, Bedia Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984 Harrison, Brian (ed.), Culture and the Language Classroom, London:Macmillan, 1986 Kramsch, Claire Context and Culture in Language Teaching, Oxford:OUP ----------, “The Cultural Components of Language Teaching” Krashner, I. “The Role of culture in language teaching” Dialog on Language Instruction, 13(1-2),79-88. Valdes, Joyce Merrill. Culture Boud:bridging the cultural gap in Language teaching Cambridge:CUP, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil-kültür bağlantısı, kültürel farkındalık, dil öğretiminde kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Culture-Definitions of Culture, popular culture
2 Culture and Values
3 Culture and Thought
4 Culture and Language
5 Language, culture and translation
6 Acculturation
7 Culture and cultural connotations of a foreign language (English)
8 Non-verbal communication and kinesics
9 Context of speech and social interaction
10 Ara Sınav
11 Culture in language teaching
12 Intercultural language teaching
13 Culture and teaching the spoken and written English
14 Cultural elements in text books
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124148 1186238 Dil ve ve kültür arasındaki bağlantıyı öğrenecekler
124149 1187232 Kültürün dile nasıl yansıdığını öğrenecekler
124150 1198732 Dil öğretiminde kültürden kaynaklanan sorunların farkında olacaklar
124151 1192080 Türk ve İngiliz-Amerikan kültürleri arasındaki farklılıkları öğrenerek daha etkili iletişim kurabilecekler
124152 1205326 İngilizce öğretirken karşılacakları kültürden kaynaklanan sorunlarla başa çıkabilme yollarını öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek