Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders İngiliz şiirinin çeşitli dönemlerinin ve akımlarının önemli özelliklerinin ve önemli şairlerinin yapıtlarının, incelenmesini ve öğretilmesini; öğrencilerin İngilizce öğretiminde kullanabilecekleri şiirleri tanımasını ve kullanabilmelerini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Poetry,Alex Martin,Prentice Hall, New York,1992 Poetry 1945-1950, Allen Rose,London,1951 The Best of Poetry Now, Peterborough,1992

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngiliz Edebiyatının önemli şiir akımlarının, şair ve şiirlerinin özelliklerinin incelenmesi ve öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124142 1178996 Şiirin nasıl öğretileceğini öğrenirler
124143 1184941 20. yy.daki önemli akımları ve bu akımların önde gelen şairlerini öğrenirler
124144 1186588 Şiir inceleme ve sentez yapma yeteneklerini geliştirirler
124145 1176040 İngilizce öğretiminde kullanabilecekleri şiirlerle ilgili bilgi sahibi olurlar
124146 1183645 Eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68300 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68301 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68302 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68304 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 68306 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 68310 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68309 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 68312 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 68303 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 68305 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 68307 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 68308 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 68311 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek