Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END454 Sanayi Uygulaması (TS 8) 927003 4 8 18

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölümün Tüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerinde tanınması, atölyelerin incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
20 Rapor Hazırlama 2 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 24 336
20 Rapor Hazırlama 2 27 54
21 Rapor Sunma 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
2 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
3 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
4 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
5 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
6 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
7 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
8 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
9 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
10 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
11 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
12 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
13 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
14 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232292 Mühendislik problemlerinin çözümünde Endüstri Mühendisliği araç, teknik ve becerilerini kullanabilir
2 1252889 Çok disiplinli, hızlı değişen ve rekabetin yoğun olduğu çalışma ortamında etkin bir şekilde rol alabilir
3 1252890 Yaptığı çalışmaları etkili bir şekilde raporlayabilir ve sunabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek