Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END498 Yapay Zeka / Uzmam Sis. (TS 8.3) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yapay zeka alanındaki yöntemleri, uygulama dillerini ve arama paradigmalarını etkin bir şekilde tartışmak, öğretmek ve uygulamak; böylece öğrencilerin analitik ve kuramsal düşünce güçlerini artırabilmelerini ve etkin problem çözebilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Artificial Intelligence A Modern Approach,Stuart Russell,Peter Norvig, Prentice Hall,0131038052,New Jersey,1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapay Zekaya Giriş: Yapay Zekanın Tarihçesi ve Uygulamaları, Yapay Zeka Uygulamalarında Bilgi Gösterimi, Problem Çözme: Constraint Satisfaction Problems (CSP), Backtracking Search for CSP, Arama Stratejileri, Oyun Ağaçları ve Dönüşümlü Arama, Alpha-Beta İndirgeme, Minimax Arama, Öğrenme Paradigmaları, Doğal Dil İşleme - I: Biçimbilim, Anlambilim ve Edimbilim, Uzman sistemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
54 Ev Ödevi 5 17 85

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapay Zekaya Giriş: Yapay Zekanın Tarihçesi ve Uygulamaları
2 Yapay Zeka Uygulamalarında Bilgi Gösterimi
3 Problem Çözme: Constraint Satisfaction Problems (CSP), Backtracking Search for CSP
4 Arama Stratejileri - I: Genişlik Öncelikli Arama (Depth First Search), Derinlik Öncelikli Arama (Breath First Search), Sezgisel Arama (Heuristic Search)
5 Arama Stratejileri- II: Hill Climbing, Best First Search, A* Method
6 Oyun Ağaçları ve Dönüşümlü Arama, Alpha-Beta İndirgeme, Minimax Arama
7 Yapay Zeka Teknikleri - I
8 Yapay Zeka Teknikleri - II
9 Öğrenme Paradigmaları - I: Learning from Observations, Inductive Learning, Decision Trees
10 Ara Sınav
11 Öğrenme Paradigmaları - II:: Learning from Examples, Learning with Hidden Variables, Instance Based Learning
12 Doğal Dil İşleme - I: Biçimbilim, Anlambilim ve Edimbilim
13 Doğal Dil İşleme - II: Biçimbilim, Anlambilim ve Edimbilim
14 Uzman sistemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456636 Yapay zeka ve uzman sistem yöntemlerinin ve günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
2 1456637 Kısıt sağlama problemleri gibi matematiksel problemlerin çözümü için gerekli arama paradigmalarını öğrenmesi ve gerektiğinde uygulayabilme
3 1456638 Öğrenme paradigmalarını anlayabilme, günlük hayatta uygulayabilme ve problemlere çözüm üretebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 2 3 4 3 1 2 5 2
2 2 2 5 2 4 3 4 1 3 3 2
3 2 2 5 2 4 3 4 1 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek