Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END464 Karar Teorisi ve Analizi (TS 8.1) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, Karar vermede karşılaşılan bir problemi formüle etme, matematik modelini kurma, modelden çözümünü elde etme, modeli ve çözümünü kontrol etme, değerlendirme, elde edilen çözümü uygulama bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clemen, R.T., and Reilly, T., Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition, Duxbury Press, 2000. 2. Karar Teorisi, Zerrin Aladağ, 2011 Umuttepe Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karar almanın öğeleri, Karar verme ortamı. belirsizlik altında karar alma kriterleri: maximax, maximin, minimax, Laplace, Hurwicz; risk altında karar alma kriteri olarak beklenen değer kriteri, duyarlılık analizi, Bayes hesabı ile bilgi sonrası analiz, tam bilginin ve örneklem bilgisinin beklenen değerleri, fayda değerlerinin belirlenmesi . Karar verme problemlerinin yapılandırılması. Karar ağaçları.Oyun Teorisi. Çok Amaçlı karar verme. Çok kriterli karar verme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 9 126

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karar teorisine giriş ve karar modellerin sınıflandırılması KRR 01.pdf
2 Belirlilik ve belirsizlik altında karar alma,laplace kriteri, Maksimin kriteri, minimaks KRR 02.pdf
3 Belirlilik ve belirsizlik altında karar alma, fırsat kaybı , Hurwicz kriteri, KRR 03.pdf
Karar Teorisi ve Analizi Dersi Projesi.pdf
4 Risk profilleri, Baskın alternatifler.
5 Risk altında karar alma, beklenen değer kriteri, beklenen fırsat kaybı
6 Karar ağacı analizi
7 Oyun Teorisi ve oyun modellerine giriş
8 Ara Sınav
9 iki kişili sıfır toplamlı oyunlar.
10 Çok Amaçlı karar verme
11 Çok kriterli karar verme yöntemleri
12 Çok kriterli karar verme yöntemleri (devam)
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250129 Karar verme için gerekli teorik bilgileri öğrenmek.
2 1250130 Belirsizlik ve riskli ortamlarda etkili karar vermeye yönelik model, metodoloji ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulayıcı seviyede bilgi sahibi olmak.
3 1250131 İşletme problemlerini analiz edebilme ve bunları oyun teorisini kullanarak çözebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4
2 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 3 5 4 5 3 3 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek