Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END486 Sezgisel Metotlar (TS 8.2) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Endüstri Mühendisliği kapsamında ele alınan zor problemlerde kısa süre içerisinde iyi/eniyi çözümleri elde edebilmek amacıyla kullanılan sezgisel ve metasezgisel yöntemler incelenecektir. Öncelikle basit sezgisel yöntemler, ardından genel amaçlı sezgisel yöntemlere değinilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ahad FOROUGHİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Talbi, El-Ghazali. Metaheuristics: from design to implementation. Vol. 74. John Wiley & Sons, 2009. - Wayne L. Winston (2003) Operations Research: Applications and Algorithms, Yayınevi: Cengage - Ders Notları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sezgisel Arama nedir ve hangi problemler için kullanılır , Çözüm Kurucu ve Çözüm İyileştirici Sezgisel Yöntemler , Tavlama Benzetimi, Tabu Arama, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, gelişimi, genel yapısı, tahmin modeli ve optimizasyon aracı olarak kullanılması. Karma Metotlar. Sezgisel Optimizasyon ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve geçerliliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 8 112
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kombinatoryal Optimizasyon Problemler ve Sezgisel Yöntemlere Giriş
2 Kombinatoryal Optimizasyon Problemler ve Sezgisel Yöntemlere Giriş
3 Çözüm Kurucu ve Çözüm İyileştirici Sezgisel Yöntemler
4 Çözüm Kurucu ve Çözüm İyileştirici Sezgisel Yöntemler
5 Minimum Yayılan Ağaç : Prim Algoritması, Kruskal Algoritması
6 Gezgin Satıcı Problemi : En Yakın Komşu Sezgiseli, En Yakın Ekleme Sezgiseli
7 En kısa yol problemi: Dijkstra Algoritması
8 Ara Sınav
9 Çizelgeleme problemleri: SPT Çizelgeleme, EDD Çizelgeleme, Johnson Algoritması
10 Çizelgeleme problemleri: Revize Johnson Algoritması, Jackson Algoritması, CDS Algoritması, Palmer Algoritması
11 Ekonomik Sipariş Miktarı Problemleri: Silver-Meal Algoritması, Wagner-Whitin Algoritması.
12 Ekonomik Sipariş Miktarı Problemleri: Zangwill Algoritması.
13 Meta sezgiseller: Tavlama benzetimi , Tabu arama
14 Meta sezgiseller: Karınca kolonileri , Parçacik Sürü Optimizasyonu
15 Meta sezgiseller: Genetik algoritma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232145 Temel problemler için basit sezgisel yöntemlerin kodlanabilmesi.
2 1232146 Sezgisel yöntemlerin daha hızlı çalışmasını sağlayan hesaplamaların geliştirilebilmesi.
3 1232147 Temel problemlere benzerlik gösteren problemler için sezgisel yöntemlerin geliştirilebilmesi.
4 1232148 Meta sezgisel yöntemler ile problemleri çözebilme kabiliyeti.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 3 5 4 2 4 4
2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4
3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4
4 4 4 3 5 5 2 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek