Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END470 Bulanık Mantık (TS 8.1) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders, bulanık mantık ve bulanık küme teorisine giriş niteliğindedir. Konular; bulanık kümenin matematiksel esaslarını, bulanık küme özelliklerini ve mühendislikteki uygulamalarını kapsamaktadır. Ders sonunda hedeflenen öğrencilerin bulanık mantık temellerine aşına olması ve karşılarına çıkacak bulanık mantık problemlerini çözümleyebilme yetilerini kazanmış olmalarıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-T.J. Ross. 2004. Fuzzy Logic with Engneering Applications, Wiley. -E. Trillas, E. Luka. 2015. Fuzzy Logic - An Introductory Course for Engineering Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bulanık mantık gerçek ve sabit değerler yerine onların yaklaşık değerleri ile ilgilenir. Doğru ve yanlışı içinde barındıran geleneksel mantık teorisinin tersine bulanık mantık değişkenleri 0 ile 1 arasında yer alır. Ayrıca, özel fonksiyonlarla ifade edilebilen sözel değişkenler kullanılabilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 17 6 102

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dersi tanıtma
2 Belirsizlik ve kesin olmama durumları
3 Klasik ve Bulanık Kümeler
4 Üyelik Fonksiyonları
5 Bulanıklaştırma
6 Bulanık Sayılar
7 Kural Tabanı
8 Ara Sınav
9 Bulanık Kural Tabanlı Sistemler
10 Durulaştırma
11 Genel tekrar ve Matlab: Fuzzy Logic Toolbox tanıtılması
12 Matlab: Fuzzy Logic Toolbox eğitimi
13 Matlab: Fuzzy Logic Toolbox uygulamaları 1
14 Matlab: Fuzzy Logic Toolbox uygulamaları 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273157 Bulanık mantık ile ilgili temelleri kavramak.
2 1273158 Karşılaşılan problemlerde bulanık mantığın yapılarının nasıl uygulanacağını kavramak.
3 1273159 Yaygın kullanılan bulanık çıkarım metotlarını öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4
2 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek