Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END474 Envanter Yönetimi (TS 8.3) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Depolama, tedarik ve stok yönetimiyle ilgili temel kavramların kavranarak, uygun depolama sistemleri yönetimi, tedarik yönetimi ve stok yönetimi becerilerinin kazandırılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Bülent Kobu, Üretim Yönetimi  Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, Üretim planlama ve Kontrol  Ömer Faruk Görrçün, depo ve Envanter Yönetimi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etkin bir malzeme yönetimi, stokların minimizasyonu problemleri, envanter yönetimi ve para politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 25 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 17 6 102

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Depo, depolama, depo türleri.
2 Depo yer seçimi ve depo ekipmanları
3 Depo yer seçimi ve depo ekipmanları
4 Stok yönetimi tanımı ve uygulama alanları
5 Stok problemleri ve stok noktaları
6 Stok kontrol modelleri
7 Stok kontrol modelleri
8 Ara Sınav
9 Stoğun üretim ve finans bakımından ele alınması
10 ABC Analizleri
11 Malzeme Yönetimi
12 Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
13 Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273191 Depolama ve depolama sistemlerini açıklayabilecek
2 1273192 Depolama faaliyetlerinin açıklayabilecek,
3 1273193 Depolama performansının ölçülme sürecini kavrayabilecek
4 1273194 Envanteri ve envanter çeşitlerini tanımlayabilecek
5 1273195 Envanter kontrolünün önemini ve envanter kontrol sistemlerini açıklayabilecek,
6 1273199 Envanter maliyetini meydana getiren unsurları açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 4 3 3 1 2 3
2 4 5 5 4 5 3 4 2 1 2 4
3 4 5 5 3 4 3 3 3 1 2 3
4 5 5 5 4 4 4 3 3 1 2 3
5 4 5 5 4 5 4 4 2 1 2 4
6 4 4 3 4 5 3 3 3 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek