Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END484 Çizelgeleme (TS 8.2) 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı üretim ve hizmet sistemlerinde karşılaşılan farklı çizelgeleme problemlerinin öğrenciye tanıtılmasıdır. Bu derste, tek makinalı çizelgeleme problemlerinin yanısıra paralel makinalı, atölye tipi ve akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılan eniyileme yöntemleri ve sezgisel tekniklerin de öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: • Pinedo M. and Chao X., Operations Scheduling with Applications in Manufacturing and Services, McGraw-Hill,1999 Yardımcı kaynaklar: • Pinedo M.L., Scheduling Theory, Algorithms, and Systems, Springer, 2016 • Pinedo M.L., Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Springer, 2009 • Baker K.R. and Trietsch D., Principles of Sequencing and Scheduling, WILEY, 2009 • Sule, D.R. Industrial Scheduling, PWS Publishing, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çizelgeleme ve Programlama / Programların Optimalliği / Tek Tezgahta İşleme / Öncelik Baskıları ve Etkinlik / Akış Tipi Atölyeler İçin Yapısal Algoritmalar / Dinamik Programlama Uygulamaları / Çizelgelemede Dal ve Sınır Algoritması Uygulamaları / Paralel Tezgahlardan Oluşan Atölyede Sıralama Problemi / Akış Tipi Atölyelerde Üretim Programlama ve Sıralama / Akış Tipi Atölyelerin Problemlerinin Tespiti / Akış Tipi Atölyeler için Modeller / Önerilen Modellerin Çözüm Yöntemleri / Sezgisel Metodlar / Grafik Esaslı Sezgisel Yöntemlerin Çözüm Yolları / N iş *M makine Durumu İçin Çözüm Metodları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 13 5 65
22 Proje Hazırlama 1 70 70
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizelgelemeye giriş, çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması Ders1.pdf
Ders1+.pdf
2 Tek makina çizelgeleme problemleri: Basit Sıralama Kuralları END484 TermProject_2020.doc
Ders 2.pdf
3 Tek makina çizelgeleme problemleri: Gerçek hayat çizelgeleme, NP-zor çizelgeleme problemleri, dal sınır algoritması, dinamik programlama, yaklaşımlar
4 Paralel makina çizelgeleme
5 Paralel makina çizelgeleme
6 Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
7 Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
8 Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
9 Atölye çizelgeleme
10 Ara Sınav
11 Çizelgeleme problemlerinin matematiksel modellenmesi
12 Atölye çizelgeleme
13 Lekin yazılımı uygulamaları
14 Stokastik Çizelgeleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232042 Çizelgeleme ve sıralama kavramlarını açıklayabilme
2 1232043 Çizelgelemede ele alınan farklı performans ölçütlerini tanımlayabilme
3 1232044 Farklı performans ölçütleri için uygun olan çözüm yaklaşımlarını ayırt edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4
2 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek