Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP204 Organik Sebze Yetiştiriciliği-II (Örtü 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Örtüaltı tarımı ile ilgili temel bilgileri edinerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kasım, M.U., Kasım, R. Ve Can, O., 2006. Sebze Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. 2) Vural, H., Eşiyok,D. ve Duman, 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme) 3) Genel Sebzecilik (Prof. Dr. Vedat ŞENİZ) 4) Örtüaltı Sebzeciliği 1999, Prof. Dr. Ayten Sevgican 5) Genç,E., 1997. Seracılık ve Sera Sebzeciliği. 6) Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seracılığın tarımdaki yeri ve önemi Bitkisel üretimde kullanılan örtü tipleri Seraların sınıflandırılması Sera yerinin seçimini etkileyen faktörler Sera planlamasının temel prensipleri Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları Sera klima düzenlemesi Sera toprağının hazırlanması Sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri Topraksız kültür sistemleri Örtü altı sebze yetiştiriciliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 8 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seracılığın tarihçesi
2 Seracılığın tarımdaki yeri ve önemi
3 Bitkisel üretimde kullanılan örtü tipleri
4 Seraların sınıflandırılması
5 Sera yerinin seçimini etkileyen faktörler
6 Sera planlamasının temel prensipleri
7 Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları
8 Sera klima düzenlemesi
9 Sera toprağının hazırlanması
10 Arasınav
11 Sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri
12 Topraksız kültür sistemleri
13 Örtü altı sebze yetiştiriciliği
14 Örtü altı sebze yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169705 Örtüaltı tarımının tarımdaki yeri ve önemini kavrar
2 1169581 Açıkta ve örtüaltı yetiştiricilik arasındaki farkı öğrenir
3 1278585 Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde kullanılan ipe alma ve budama başta olmak üzere yetiştirme tekniklerini yapar
4 1278586 Sebze türlerinde tohum ekimi ve fide yetiştiriciliği yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
2 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3
3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 4 4
4 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek