Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETEZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Tez çalışması boyunca öğrenciye rehberlik etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN, Yrd. Doç. Dr. Eyüp NEFES, Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tez çalışmasıyla ilgili literatür.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatürün taranması. Tez konusuyla alakalı verilerin toplanması ve bu verilerin analizi, sentezi ve yazılmasında dikkat edilecek hususların öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 60 1
49 Performans 1 40 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 10 10 100
10 Tartışma 10 10 100
17 Alan Çalışması 20 10 200
21 Rapor Sunma 5 10 50
27 Makale Yazma 5 20 100
29 Bireysel Çalışma 20 10 200

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti I
2 Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti II
3 Kaynakların derlenmesi I
4 Kaynakların derlenmesi II
5 Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi I
6 Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi II
7 Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi III
8 Tez yazımına başlanması
9 Tez yazımının sürdürülmesi I
10 Tez yazımının sürdürülmesi II
11 Tez yazımının sürdürülmesi III
12 Danışman ile müzakere I
13 Danışman ile müzakere II
14 Tezin rapor haline getirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
119622 1218509 Tez konusuyla alakalı verilerin toplayabilecek ve bu verilerin analizini, sentezini yapar.
119623 1224294 Alanlarıyla alakalı elde ettikleri verileri rapor şeklinde ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.