Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Tez çalışmasının bilimsel ve nesnel koşullarda hazırlanabilmesine katkı sağlayacak araştırma yöntem ve ilkelerini kazandırabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Fakülte Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili literatür

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili disiplinin muhtevası ve araştırma yöntemlerinin çağdaş gelişmelere paralel olarak ortaya konması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlgili disiplininin gelişim tarihinin kısaca değerlendirilmesi.
2 İlgili alanda yapılan çalışmaların özetle irdelenmesi.
3 İlgili alanda kullanılan yöntem ve teknikler.
4 Öğrencinin tez konusuna ilişkin literatürün tespiti ve tartışılması.
5 Örnek bir çalışmanın tahlili I
6 Örnek bir çalışmanın tahlili II
7 Örnek bir çalışmanın tahlili III
8 Örnek bir çalışmanın tahlili IV
9 Örnek bir çalışmanın tahlili V
10 Örnek bir çalışmanın tahlili VI
11 Örnek bir çalışmanın tahlili VII
12 Örnek bir çalışmanın tahlili VIII
13 Örnek bir çalışmanın tahlili IX
14 Tez yazım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususların görüşülmesi; Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120693 1431765 Öğrenciler, ilgili disiplinin muhtevası ve araştırma yöntemlerinin çağdaş gelişmelere paralel olarak ortaya koyabileceklerdir.
120694 1436354 Alanlarıyla alakalı elde ettikleri verileri rapor şeklinde ifade edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.