Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzey bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerine oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır

Ön Koşul Dersleri

Danışman ataması olmalıdır

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili bilimsel kitaplar ve makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin ilgi alanları çerçevesinde öğretim görevlisi ile birlikte ilgi duyulan konu üzerinde bir araştırma projesi oluşturulur. Öğrenci her hafta belirlenen saatlerde dersi veren öğretim üyesine okudukları hakkında rapor verir. Bunlarla birlikte öğrenci belirledikleri konu üzerine öğretim üyesinin gözetmenliğinde orjinal çalışmasına devam eder. Ders, öğrencinin konuya ait en son literatürün bir yorumunu, bu literatüre yapılabilecek katkılardan da bahsetmek suretiyle öğretim görevlisine sunması ile devam eder. Bu süreçte öğrenciden bu alanda bir ya da iki adet mini proje hazırlaması da istenir. Ders, dönem sonunda yapılan çalışmanın öğretim üyesinin değerlendirilmesine sunulmasıyla son bulur

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
2 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
3 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
4 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
5 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
6 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
7 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
8 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
9 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
10 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
11 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
12 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
13 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları
14 Kadın ve Aile Araştırmaları ile ilgili Bilimsel Araştırma Konuları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563620 Belirlenen bir konuda kapsamlı bir araştırma yürütebilecektir.
2 1563625 Belirlenen konuda ders ve/veya seminer verebilecektir.
3 1563629 Belirlenen konudaki en güncel akademik tartışmalara katılabilecektir
4 1563630 Belirlenen konuda literatüre güncel, orijinal ve faydalı bir katkı yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 4
2 5 4 5 5 5 5 5 4 4
3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek