Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

İktisat Lisans Progamında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Bilgilerin, Güncel Ekonomik Gelişmelerle Uygulamalı Olarak Verilmesini Sağlamak Amacına Yönelik Olarak Açılan Yarı Yıllık Bir Derstir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seçilen İktisat Uygulaması Konusunda Literatür Taraması, İçerikle İlgili Konuların Ampirik Çalışmalarla Desteklenmesi, Bu Çalışmalar Sonucunda Ulaşılan Bulguların Bir Rapor Şeklinde Kaleme Alınması Ve Bir Bitirme Projesi Kapsamında Sunularak Değerlendirilmesi Söz Konusudur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
21 Rapor Sunma 2 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje dersinin tanıtımı.
2 Tez yazma konusunda temel bilgiler.
3 Kaynak taraması hakkında ipuçları.
4 Ampirik çalışma için ipuçları.
5 Proje üzerinde düşünme ve sorular belirleme.
6 Proje konusu belirleme.
7 Kaynak araştırması
8 Ara sınav.
9 Kaynak araştırması.
10 Alan araştırması.
11 Tez yazma.
12 Tez yazma.
13 Tez yazma.
14 Proje sunma.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560467 Proje konusu belirlemek için önemli sorular sorabilir.
2 1560468 Sorulardan bir proje başlığı oluşturabilir.
3 1560469 Proje için kaynak araştırması yapabilir.
4 1560465 Kaynakları verimli kullanabilir.
5 1560466 Belirlediği konuda kullandığı kaynaklarla bir proje tezi yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75541 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 75542 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75543 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 75544 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 75545 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 75546 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 75547 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 75548 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 75552 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 75551 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 75550 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 75549 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 75555 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 75554 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 75553 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 75558 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 75557 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 75556 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 75562 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 75561 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 75560 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 75559 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 5 5 5 4 4 1 2 1 2 2 3 2 5
2 1 5 5 1 3 3 3 3 1 5 5 4 3 1 3 3 1 5 5 2 4 1
3 1 3 2 5 3 2 5 4 3 3 3 3 5 5 1 4 2 4 2 4 2 5
4 5 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 5 4
5 4 4 4 4 2 4 2 3 2 1 3 1 5 4 4 3 4 3 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek