Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersle çağdaş yönetim konularının yerli ve yabancı kaynak ve örneklerle zenginleştirilerek öğrencilere katkı ve gerekli donanımın sağlamasını amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Aysun ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri / Doç. Dr. A. Akın Aksu Yrd. Doç. Dr. V. Rüya Ehtiyar Detay Yayıncılık İşletme Yöneticliği / Prof. Dr. Tamer KOÇEL / Arıkan Yayınları Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları / İsmail Dalay, Recai Coşkun, Remzi Altunışık, Beta Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim Biliminin Evrimi ve Stratejik Boyutuyla Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 15 30
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Modern Yönetim Kuramları
3 Sistem Yaklaşımı
4 Yönetişim Kavramı
5 Baldrige Modeli
6 Değişim Yönetimi
7 Farklı Kültürlerin Yönetimi
8 Personeli Güçlendirme, Küçülme
9 ARA SINAV
10 Öğrenen Organizasyonlar
11 Temel Yetenek ve Dış Kaynak Kullanımı
12 Toplam Kalite Yönetimi
13 Müşteri İlişkileri Yönetimi
14 Kriz Yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219445 Yönetim bilimindeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin bugün ulaştığı bilgi alanına ait kavramları tanımlar.
2 1219483 Sosyoloji, felsefe ve diğer bilim dallarındaki gelişmelerle yönetim bilgisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
3 1219493 Klasik, modern ve postmodern yönetim anlayışları arasındaki farklılıkları yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek