Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL711 Organizasyon Teorileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Doktora tezine temel teşkil edebilecek düzeyde örgüt kuramı bilgisinin eleştirel bir perspektif ile kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pfeffer,J. (1997), New Directions for Organization Theory: Problems and Prospects, Oxford U.Press Sargut, Selami; Özen, Şükrü (2007), Örgüt Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgüt Teorisinin tarihi arkaplan ve kavramsal çerçevesi,Örgüt teorisinin tarihi seyri,Koşul Bağımlılık Kuramı,Kurumsal Örgüt Kuramı,Kaynak Bağımlılık, Etkinlik ve Populasyon Kuramları,Örgütsel Ekoloji Kuramları,İşlem Maliyeti Kuramı,Örgütlerde İdeoloji ve Güç,Örgütlerde Dil ve Söylem,Örgütlerde Eleştirel Yaklaşım,Postmodernizm ve Örgütler,Agency (eyleyen) Kuramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 15 30
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgüt Teorisi: Tarihi Arkaplan ve Kavramsal Çerçeve
2 Örgüt Teorisi Bağlamında "teorinin anlamı"; Örgüt teorisinin zemini
3 Örgüt teorisinin tarihi seyri
4 Koşul Bağımlılık Kuramı
5 Kurumsal Örgüt Kuramı
6 Kaynak Bağımlılık, Etkinlik ve Populasyon Kuramları
7 Örgütsel Ekoloji Kuramları
8 İşlem Maliyeti Kuramı
9 Örgütsel Düşüş ve Ölüm
10 Örgütlerde İdeoloji ve Güç
11 Örgütlerde Dil ve Söylem
12 Örgütlerde Eleştirel Yaklaşım
13 Postmodernizm ve Örgütler
14 Agency (eyleyen) Kuramı
15 Dönemin gözden geçirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445050 1) Örgüt teorisinin temelinde yatan tarihi birikim ve temel kavramlara ilişkin bir farkındalığın oluşturulması
2 1445056 2) Örgüt teorisi hakkında doktora tezine temel teşkl edecek bilgisal arkaplanın inşaa edilmesi
3 1445061 3) Herhangi bir örgüt kuramı hakkında bilimsel bir makaleye temel oluşturabilecek nitelikte bir seminer çalışmasının hazırlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3
2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4
3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek