Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL712 Yönetim Teorileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, klasik, davranışsal, modern, modern sonrası ve çağdaş yönetim ve örgüt teorilerini ele almak; yönetim ve örgüt teorilerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Daft, R.L., Organization Theory and Design, 8th Edition, Thomson South-Western, Ohio, 2004. Daft, R.L. and Marcic, D., Understanding Management, Fourth Edition, Thomson South-Western, Ohio, 2004. Robbins, S.P. and Coulter, M., Management, Eighth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Klasik, Davranışsal, modern ve modern sonrası çağdaş ve güncel yönetim teorileri ve yaklaşımları konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 15 30
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Teorilerine Giriş
2 Yönetim ile ilgili temel kavramlar (Yönetim, Örgüt, Yönetici)
3 Yönetsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi (Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem; Klasik Yönetim Kuramı / Bilimsel Yönetim Yaklaşımı)
4 Klasik Yönetim Kuramı / Yönetim Süreci Yaklaşımı (Yönetsel Kuram) Bürokrasi Yaklaşımı
5 Neo-Klasik / Davranışsal Yönetim Kuramı/ İnsan İlişkileri Yaklaşımı
6 Modern Yönetim - Sistem Yaklaşımı
7 Modern Yönetim - Durumsallık Yaklaşımı
8 Ara sınav
9 Modern Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Kıyaslama, Küçülme, Toplam kalite yönetimi; stratejik Yönetim;
10 Öğrenen Örgütler, Personel Güçlendirme
11 Öz (Temel) Yetenek, Değişim Mühendisliği, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Örgüt geliştirme
12 İşlem Maliyetleri Teorisi, Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi
13 Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, Örgüt Teorisi Nüfus Ekoloji Teorisi
14 Yönetim ve Örgüt teorilerinin irdelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219706 Yönetim ve örgüt teorilerini açıklayabilir
2 1219707 Yönetim teorilerini karşılaştırabilir ve yorumlayabilir
3 1219725 Duruma uygun yönetim teorisini tespit edebilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek