Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL717 Tüketici Davranışları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İşletmelerin hitap etmek zorunda oldukları Tüketiciyi tanımları ve onun ihtyaç ve istekleri doğrultusunda üretim yapmaları gerekmektedir. Bundan dolayı hitap etmek zorunda olduğumuz kitlenin satın alma öncesi, satın alma anı ve satın alma sonrası davranışsal özelliklerinin bilinmesi için gerekli teorik alt yapıya sahip olmak dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi İslamoğlu ve Remi Altunışık, Tüketici Davranışları, Beta, 2. Baskı, Michael R. Solomon, Consumer Behaviour, 7. Edition, Prentice Hall, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, Tüketici davranış modelleri, Öğrenme, Güdülenme, Algılama, Tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, Kişilik ve yaşam biçimi, Grup dinamikleri ve danışma grupları Aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve yeniliklerin yayılması, Kültür ve sosyal sınıf Tüketicinin satın alma süreci, Satın alma sonrası tüketici davranışları konuları konusu ele alınacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi ı
2 Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri
3 Tüketici davranış modelleri
4 Tüketici davranış modelleri
5 Güdülenme
6 Algılama
7 Öğrenme
8 Tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, Kişilik ve yaşam biçimi
9 Tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, Kişilik ve yaşam biçimi
10 Tüketicinin satın alma süreci
11 Grup dinamikleri ve danışma grupları
12 Aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve yeniliklerin yayılmas
13 Kültür ve sosyal sınıf
14 Satın alma sonrası tüketici davranışları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204903 Tüketicinin satın alma öncesi, anı ve sonrası ile ilgili olarak 5 N 1 K sorularına cevap verebilecek duruma gelmek
2 1204925 Analitik bakış açısıyla tüketiciyi değerelendirerek onun ihtiyaç ve isteklerine hitap etmeyi öğrenmek
3 1204949 Tüketici neden işletme için KRAL dır sorusunun cevabını anlamak
4 1204971 Tüketicinin hakları ve sorumlulukları nelerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
2 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
3 4 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4
4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek