Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL729 Davranışsal Finans 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında sermaye piyasaları ve menkul kıymet yatırım kararları ile ilgili alternatif yaklaşımları tanıtmak ve diğer disiplinlerin (psikoloji, sosyoloji, nöroloji) bu konuya katkılarını incelemek amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yatırımcı Psikolojisi, Serpil Döm, Değişim Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; Risk ve Belirsizlik, Belirsizlik Felsefesi, İktisat ve Finans Teorilerinde Farklı Belirsizlik Yaklaşımları, İktisadi Modellerdeki Belirsizlik Varsayımı ve Homoeconomicus İlişkisi, Belirsizlik Altında Karar Alma, Beklenen Risk ve Algılanan Risk Kavramları, Etkin Piyasalar Hipotezi ve Beklenen Değer Teorisi, Davranışsal Finans ve Beklenti Teorisi, Diğer Davranışsal Finans Teorileri, Kişilik Özelliklerinin Risk Algısına Etkisi, Psikolojik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi, Sosyo-ekonomik ve Demografik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi, “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Psikoloji literatüründen örnekler), “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Nöroloji literatüründen örnekler) oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk ve Belirsizlik, Belirsizlik Felsefesi
2 İktisat ve Finans Teorilerinde Farklı Belirsizlik Yaklaşımları
3 İktisadi Modellerdeki Belirsizlik Varsayımı ve Homoeconomicus İlişkisi
4 Belirsizlik Altında Karar Alma, Beklenen Risk ve Algılanan Risk Kavramları
5 Etkin Piyasalar Hipotezi ve Beklenen Değer Teorisi
6 Davranışsal Finans ve Beklenti Teorisi
7 Diğer Davranışsal Finans Teorileri
8 Kişilik Özelliklerinin Risk Algısına Etkisi
9 Ara sınav
10 Psikolojik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi
11 Sosyo-ekonomik ve Demografik Faktörlerin Risk Algısına Etkisi
12 “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Psikoloji literatüründen örnekler)
13 “Rasyonel Ekonomik İnsan” Varsayımına Eleştiriler (Nöroloji literatüründen örnekler)
14 Genel değerlendirme
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476065 Yatırım tercihlerinde davranış bilimlerinin önemine dair bir altyapı oluşturabilme
2 1476066 Davranışsal finans alanındaki temel kavram ve konuları açıklayabilme
3 1476067 Finans ve psikoloji ilişkisini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek