Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Veri türlerini öğrenerek, gerekli analizleri yapabilme, analiz sonuçlarını görsel olarak sunabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdamar, K. (2010). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Gürsakal, N. (2001). Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I-II.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri nedir, değişken tanımı, aritmetik ortalama, mod, medyan, varyans hesabı, tablo ve grafikler, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, regresyon, parametrik ve non parametrik testler, hipotez testleri, diskriminant analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
9 Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri Bilgi Kavramı
2 Verilerin Toplanması ve Örnekleme Teknikleri
3 Tanımlayıcı İstatistik İçeriği
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri
5 Dağılma Ölçüleri
6 Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri
7 Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
8 arasınav
9 Özel Olasılık Dağılımları
10 Normal Dağılım
11 Örnekleme Dağılımları
12 Hipotez Sınamaları
13 SPSS uygulaması
14 SPSS uygulaması
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208168 Veri toplama tekniklerini uygular.
2 1208176 Tanımlayıcı istatistik ölçülerini hesaplar.
3 1208180 Normal dağılım uygulamaları yapar.
4 1208184 Parametrelerin kestirimini yapar.
5 1208192 Hipotez sınamalarını uygular.
6 1210076 Konunun SPSS uygulamasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
2 1 4 4 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 1 2 1 5 1 1
3 1 4 4 3 4 3 1 2 4 3 1 3 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
4 1 4 4 3 5 3 1 2 4 2 1 2 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
5 1 4 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 4 1 2 1 5 1 1
6 1 4 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 4 1 2 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek