Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Değişken türlerini tanımlayabilme ve türlerine göre ilişkiyi tanımlayarak, gerekli korelasyon katsayısının kullanımını saptayabilme ve analiz edebilme, birden fazla değişken olduğu durumda model kurabilme, model kurmadaki varsayımları sağlatabilme ve kurulan modelin anlamlı olup olmadığının analizini yapabilme. Yapılan bir analizin sonuçlarını yorumlayabilme, elde edilen bulguları tartışmaya açabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neter, Kutner, Nachtsheim, Wasserman (1996). Applied Linear Regression Models. Sümbüloğlu, K. (2007). Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi. Hatipoğlu Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlişki analizi nedir? Amacı, türleri, Korelasyon kavramı ve türleri, Regresyon analizi (basit ve çoklu doğrusal regresyon), regresyon analizinde varsayımlardan sapmaların incelenmesi ve test edilmesi, En Küçük Kareler Yöntemi, En çok Olabilirlik Yöntemi, Lojistik Regresyon Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
9 Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik Sınamalar
2 Non-Parametrik Sınamalar
3 İkili ve Çoklu Karşılaştırmalar
4 Varyans Analizi
5 kikare Sınamaları
6 arasınav
7 Değişkenler Arası Fonksiyonel Bağıntılar
8 Çoklu Regresyon ve Kolerasyon
9 Otokolerasyon
10 Kümeleme Analizi
11 Ayırma Analizi
12 MANOVA
13 MANOVA
14 ANOVA
15 ANOVA
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208955 Veri toplama tekniklerini uygular.
2 1208974 Tanımlayıcı istatistik ölçülerini hesaplar.
3 1208980 Normal dağılım uygulamaları yapar.
4 1208998 Parametrelerin kestirimini yapar.
5 1208999 Hipotez sınamalarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
2 1 4 4 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 1 2 1 5 1 1
3 1 4 4 3 4 3 1 2 4 3 1 3 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
4 1 4 4 3 5 3 1 2 4 2 1 2 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
5 1 4 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 4 1 2 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek