Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik kavramlarını bir arada incelemek, firma ve girişimci açısından yeniliğin önemini anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tuba BEKİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girişimcilik Ve İnovasyon Yönetimi- Prof. Dr. Kahraman ÇATI, Nobel Akademik Yayıncılık, Rıfat İRAZ, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel olarak yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarını tanımlama ve başarılı bir ticari girişimde bulunmak için neler yapılması gerektiğini araştırmaktadır. Teknolojik yenilikleri tanımlayabilecek, inşa edebilecek ve ticarileştirebilecek kuruluşların nasıl kurulması gerektiği ile ilgili kavramları aktarabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık kavramı ve kapsamı
2 Yenilik kavramı ve kapsamı
3 Girişimcilik kavramı ve kapsamı
4 Girişimcilik ve yenilik tarihi
5 Firmalarda yenilik kaynakları ve yenilik türleri
6 Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık
7 Girişimcilik, yenilikçi düşünce ve rekabetçilik
8 Ara Sınav
9 Firmalarda yenilik yönetimi
10 İş planı kavramı ve iş planı öğeleri
11 Firmalarda yenilik stratejileri
12 Firma davranışı olarak girişimciliğin boyutları
13 Firma davranışı olarak girişimciliğin boyutları
14 Firma düzeyinde girişimcilik modelleri
15 Firma düzeyinde girişimcilik modelleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252312 1. Yaratıcılık, yenilik ve girişimci kavramlarını bilir.
2 1252313 Firmalar açısından yenilik kavramını ve önemini öğrenir
3 1252314 Girişimcilikte yenilikçi düşüncenin önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek