Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere Sermaye Piyasaları, Menkul Kıymetler ve Portföy oluşturma konularını ve prensiplerini açıklayabilecek ve bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak menkul kıymet piyasalarını analiz edebilme ve portföy oluşturma yeteneklerini kazandırabilmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sermaye Piyasaları, Menkul Kıymetler ve Portföy oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal Sistem
2 Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar
3 Menkul Kıymetler: Hisse Senedi, Tahvil, Hazine Bonosu, Repo, Finansman Bonosu
4 Hisse Senedi Değerleme: Temel analiz- Gordon Modeli, CAPM Modeli, Piyasa Oranları, Teknik Analiz
5 Hisse Senedi Değerleme: Getiri Hesaplama, Bedelli-Bedelsiz Hisse Senedi, Halka İlk Açılma
6 Risk ve Getiri
7 Portföy Teorisi, Portföy oluşturma
8 Portföy Performans Ölçümü
9 Türev Araçlar: Forward, Futures, Opsiyon
10 Ara sınav
11 Borsalar ve İşleyişleri, Etkin Pazar Kuramı
12 Portföy Optimizasyonu İle İlgili Temel Kavramlar, Sabit Getirili Menkul Kıymetler
13 Tahvil Ve Tahvil Değerleme, Faiz Teoremleri, Tahvilde Süre ve Bağışıklık
14 Piyasa Etkinliği ve Etkin Portföy, Hisse Senedi ve İMKB Hisse Senedi Piyasaları, Stratejik Portföy Yönetimi
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476059 Portföy yönetiminde risk yönetimini inceler.
2 1476060 Alternatif yatırımları analiz eder.
3 1476061 Hisse Senedi ve Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerlemesi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek