Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip,analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp, uygulamalarda bulunmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aysun ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Enver AYDOĞAN, Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar • Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği • Robbins ve Judge, Örgütsel Davranış (Çev. Ed. İnci Erdem) • Mümin Sekman, Başarı Bilimi • Her türlü makale, bildiri, köşe yazısı vs.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişilik, Öğrenme, Algılama,Tutum ve İşe ilişkin tutumlar, İletişim, Motivasyon Teorileri, Liderlik,Çatışma,Stres ve Stres Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 5 17 85
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 5 50
49 Performans 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bireysel farklılıklar ve bunların nedenleri
2 Kişilik oluşum süreci, Kişilik özellikleri ve Kişiliği oluşturan ögeler
3 Kişilk oluşum sürecinde çevrenin ve sosyal öğrenmenin etkisi, Kişilik özelliklerini belirleyen testlere ilişkin değerlendirme
4 Öğrenme, kişillik ve algılama arasındaki ilişkiler, algılama sürecinde kestirme yollar
5 Öğrenme sürecinde inanç ve değerler. Değerler sistemi, değer ve inançların davranışlar üzerindeki etkis
6 IQ ve EQ arasındaki ilişkiler
7 Tutumların oluşumu
8 Ara sınav
9 Grup ve Ekip oluşum süreci, etkili ekip için uygun kişilik özellikleri
10 Örgüt içi iletişim sürecinin önemi ve yöneticinin bu süreçteki etkisi
11 Motivasyon kuramları ve çalışanları isteklendirecek uygulamalar
12 Politika ve Güç kavramının liderlik ile ilişkisi
13 Çatışma Yönetimi
14 Strese bağlı kişilik özellikleri ve
15 Stres ile öğrenme arasındaki ilişkiler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252299 Bireysel farklılıkları ve bu farklılıklara neden olan kişilik özelliklerini tartışabilir.
2 1252300 Örgüt için önemli olan işe ilişkin tutumların hangi değer, inanç ve kişilik özellikleri ile ilintili olduğu hakkında bilgi verebilir.
3 1252301 Öğrenme sürecinin içinde etkili olan değer ve inanç oluşumunu tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4
2 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5
3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek